phone 085 - 043 44 66

Alimentatie berekenen


Alimentatie online berekenen

Wilt u alimentatie berekenen? Een scheiding heeft niet alleen emotioneel veel gevolgen, maar ook financieel kan er na de scheiding veel veranderen. Wanneer u niet genoeg verdiend om in u onderhoud te voorzien na de scheiding, dan is u ex-partner alimentatieplichtig. Neem u de verzorging van de kinderen grotendeels op u, dan heb u daarnaast recht op kinderalimentatie. In Nederland wordt er een duidelijk onderscheid gemaakt in partneralimentatie en kinderalimentatie. De hoogte van de alimentatie wordt altijd berekend naar draagkracht van de alimentatieplichtige ex-partner. Wij leggen u graag meer uit over online alimentatie berekenen.

Alimentatieberekening: onderhoudsplicht

Hoewel alle juridische banden na een scheiding zijn verbroken, blijft er één belangrijke regel uit het huwelijk van toepassing: de onderhoudsplicht. Na de scheiding zijn jullie daardoor verplicht om financieel voor elkaar en voor de eventuele kinderen te zorgen. U kunt de alimentatie laten berekenen door onze mediators of door een advocaat. Over de alimentatieduur kunnen jullie afspraken maken in de echtscheidingsconvenant of de rechter kan een termijn vaststellen. Is dit niet gebeurd, dan geldt de wettelijke termijn voor de alimentatie. De maximale termijn van 12 jaar geldt voor een huwelijk met kinderen of een huwelijk dat langer stand hield dan 5 jaar. Hield het huwelijk korter stand en zijn er geen kinderen in het spel, dan is de wettelijke termijn voor de alimentatieduur net zo lang als het huwelijk duurde. De alimentatieplicht stop daarnaast ook wanneer de ontvanger zelf weer voldoende inkomsten heeft of met een nieuwe partner gaat samenwonen, trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat. Wij kunnen een alimentatieberekening maken voor u.

De alimentatieplicht voor kinderen eindigt als een kind 21 jaar is. Wanneer het kind 18 jaar is, gaat de betaling niet meer via de ouder die de zorg op zich neemt, maar via het kind zelf. De hoogte van de alimentatie kan daarnaast vanaf die leeftijd ook veranderen, bijvoorbeeld als het kind zelf inkomsten heeft of studiefinanciering ontvangt. Wij kunnen deze alimentatie berekenen.

Kinderen

De partner die alimentatieplichtig is, moet naar draagkracht meebetalen aan de opvoeding en verzorging van jullie kinderen. De hoogte van de kinderalimentatie moeten jullie opnemen in het ouderschapsplan. Hoewel jullie hier samen afspraken over mogen maken, zal de rechter het bedrag in alle gevallen beoordelen en indien nodig een hoger bedrag vaststellen. Wanneer jullie niets afspreken over de hoogte van de kinderalimentatie, dan zal de rechter een bedrag vaststellen. De rechter houdt met de berekening van de alimentatie rekening met bepaalde richtlijnen. Meer over het berekenen van de kinderalimentatie lees u hier.

Ex-partner

Wanneer u na een scheiding niet genoeg inkomsten hebt om rond te komen, dan heb u waarschijnlijk recht op partneralimentatie. Over de hoogte van de partneralimentatie kunnen jullie samen afspraken maken, eventueel met hulp van een scheidingsmediator of echtscheidingsadvocaat. Bij het berekenen van de partneralimentatie wordt er zowel rekening gehouden met het welstandsniveau dat u gewend was tijdens het huwelijk, als met de draagkracht van de alimentatieplichtige partner. Lees hier meer over het berekenen van de partneralimentatie.

Indexering alimentatie

Ieder jaar worden de alimentatiebedragen wettelijk aangepast. Dit wordt ook wel de indexering van de alimentatie genoemd. Dit wordt gedaan omdat het loon en prijspeil ook ieder jaar wijzigt. Jaarlijks rond november bepaalt de minister van Justitie met welk percentage de alimentatiebedragen aangepast moeten worden. De basis van de indexering zijn de salarisontwikkelingen van het bedrijfsleven en de overheid. Let op: er zijn uitzonderingen waarbij de indexering niet van toepassing is. Jullie kunnen de wettelijke indexering hebben uitgesloten in het echtscheidingsconvenant of jullie kunnen gekozen hebben voor een andere vorm om de alimentatie jaarlijks aan te passen. Of bijvoorbeeld omdat de alimentatieplichtige geen loonsverhoging heeft gehad.

Hulp bij alimentatie online berekenen

Binnen drie maanden na het aflopen van de alimentatieduur, kun u een verzoek indienen bij de rechter om de alimentatieduur te verlengen. U moet dan aan de rechter kunnen aantonen waarom de alimentatie moet blijven doorlopen. Alleen wanneer de stopzetting van de alimentatie als bijzonder onredelijk wordt gezien, zal de rechter de alimentatieduur verlengen.

Het kan ook zijn dat u als alimentatieplichtige ondanks de gemaakte afspraken, toch eerder wil stoppen met het betalen van alimentatie. Bijvoorbeeld omdat u vindt dat u ex-partner inmiddels zichzelf kan onderhouden. Zomaar stoppen met betalen kan niet, omdat u ex-partner de alimentatie kan afdwingen wanneer de afspraken in de echtscheidingsconvenant zijn opgenomen. U zult daarom een advocaat in de arm moeten nemen en een verzoek moeten indienen bij de rechtbank. De rechter zal u verzoek echter niet zomaar inwilligen en zal harde bewijzen willen zien die aantonen dat u ex-partner de partneralimentatie niet meer nodig heeft.

Het advies van onze scheidingsadviseurs luidt:

  • Maak alimentatie bespreekbaar
  • Bepaal samen de behoefte van de alimentatie gerechtigde
  • Blijf samen ook financieel ouder
  • Let op de indexatie
  • Laat de alimentatie berekenen door een professional

Maak vrijblijvend een afspraak bij één van onze vestigingen of neem contact met ons op voor meer informatie.