phone 085 - 043 44 66

Eigen woning en scheiden

Een scheiding kent veel financiële gevolgen, die jullie als (ex) partners goed met elkaar moet regelen. Bezitten jullie een koop- of een huurwoning? Rest er nog een hypotheekschuld op de koopwoning of heeft het juist overwaarde? Wil één van jullie in het huis blijven wonen, of willen jullie beiden verhuizen? En wat zijn dan de gevolgen voor de hypotheekrenteaftrek? Settlement kan jullie hier goed in begeleiden. Door de jarenlange praktijkervaring van onze medewerkers, biedt Settlement advies op maat voor iedere financiële situatie.

Kan ik in mijn huis blijven wonen?

Verkoopwaarde huidige hypotheek:

Restantschuld huidige hypotheek:

Bruto jaarinkomen:

Bruto alimentatie per jaar (te betalen):

Op basis van deze eenvoudige scan kunt u niet in uw huidige woning blijven wonen.
Neem contact op mail
Dit is slechts een indicatieve uitkomst waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
Graag helpen wij u bij het maken van een complete berekening.

Er zijn vier basissituaties die voor jullie financiële gevolgen kunnen hebben met betrekking tot het onderwerp ‘koopwoning en scheiden’:

1. Één partner verhuist

Wanneer jullie besluiten dat één van de twee partners de gezamenlijke woning verlaat, zal er rekening moeten worden gehouden met een aantal zaken, bijvoorbeeld:

 • Is het financieel haalbaar voor beide partijen?
 • Kan het huis eventueel op de naam van de achterblijvende partij worden overgeschreven?
 • Hoe zit het met de huidige hypotheek?
 • Kan er eventueel een nieuwe hypotheek worden afgesloten?
 • Hoe zit het met partneralimentatie?
 • Hoe wordt de over- of onderwaarde van het huis verdeeld?
 • En wat zijn de regels van de hypotheekrenteaftrek?
 • Verandert de hypotheekrenteaftrek? Dan moet mogelijk de voorlopige aanslag worden gewijzigd.

Er zijn veel verschillende antwoorden mogelijk op al deze vragen. Daarom bieden wij advies op maat om jullie mogelijkheden in kaart te brengen en vervolgens de meest gunstige oplossing te vinden.


2. Beide partners willlen verhuizen

Wanneer beide partijen niet meer in het gezamenlijke huis willen blijven wonen, kan er worden besloten om het huis te verkopen. Ook hier zijn veel financiële gevolgen aan verbonden, bijvoorbeeld:

 • Is er sprake van overwaarde of onderwaarde op de woning en hoe wordt deze onderling verdeeld?
 • Koopt één van jullie, of beiden een nieuwe woning? Dan is de ‘bijleenregeling’ van toepassing. Dit heeft wel gevolgen voor de hypotheekrenteaftrek.
 • Wat zijn de regels omtrent de ‘verhuisregeling’?
 • Hoe zit het met partneralimentatie? Welke gevolgen heeft dit voor de eventuele nieuwe hypotheek en voor het belastbaar inkomen?
 • Verandert de hypotheekrenteaftrek? Dan moet mogelijk de voorlopige aanslag worden gewijzigd.
 • Er dient rekening te worden gehouden met de verplichtingen van het fiscaal partnerschap. Wat verandert er als jullie gaan scheiden en gaan verhuizen?

Als jullie ervoor kiezen om de woning te verkopen zal Settlement, samen met de makelaar en de hypotheekadviseur, bekijken wat de meest voordelige opties zijn. Uiteraard geeft u hier eerst toestemming voor. Mocht het huis om verschillende redenen (nog) niet verkocht kunnen worden, dan kunnen de derde en vierde situaties in dit rijtje een uitkomst bieden.


3. Uitstellen van de verkoop van de woning

Er kunnen verschillende redenen zijn om te wachten met de verkoop van jullie huis. Gezien de huidige woningmarkt kan het soms verstandig te zijn even te wachten met de verkoop van het huis. De eerste situatie die op deze pagina beschreven staat, kan een goede uitkomst bieden: één partner verhuist en de ander blijft in de woning wonen. Ook kan het zijn dat er tussen beide partners nog niet over alle belangrijke, te verdelen zaken een beslissing is genomen. Willen jullie meer weten over de mogelijkheden tot het uitstellen van de verkoop van de woning, neem dan contact met ons op.


4. Huis verhuren

Wanneer het niet lukt om het huis (meteen) te verkopen, of jullie nog geen nieuwe woningen op het oog hebben, dan kan het een optie zijn om het gezamenlijke huis te verhuren. Het tijdelijk verhuren van jullie te koop staande woning, heeft fiscale gevolgen, bijvoorbeeld:

 • De woning verhuist, tijdens het termijn van de tijdelijke verhuur, van box 1 (‘Inkomen uit werk en eigen woning’) naar box 3 (‘Inkomen uit sparen en beleggen’).
 • Dit heeft onder andere gevolgen voor de hypotheekrenteaftrek.
 • En wanneer de huurders weer zijn vetrokken en het huis opnieuw in de verkoop staat, verhuist de woning weer terug naar box 1.

Er komt heel wat bij kijken als er wordt besloten om over te gaan op het tijdelijk verhuren van de woning. Bovendien moet het niet zo zijn dat jullie er financieel op achteruit gaan. Het is daarom verstandig om eerst alle voor- en nadelen te bekijken. Settlement kan jullie hier goed in begeleiden.

De bovenstaande vier situaties geven informatie over scheidingen en koopwoningen. Voor mensen die in een huurhuis wonen, zijn de opties net weer anders.

Gratis informatiegesprek

Maak een afspraak voor een geheel vrijblijvend en gratis informatiegesprek, waarin wij onze werkwijze verder zullen uitleggen. Aan de hand van dit gesprek zal er in overleg met jullie worden afgestemd wat nodig is. Ook is het een kennismaking met Settlement om te kijken of onze dienstverlening bij u past.

Direct aanvragen