phone 085 - 043 44 66

Een ouderschapsplan

Tijdens een (echt)scheidingsprocedure is het wettelijk verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Settlement spreekt liever van een ouderschapsregeling, omdat het ‘voortgezet ouderschap’ niet alleen bij een plan blijft. Als ouders zult u samen een aantal zaken goed moeten regelen die betrekking heeft op de kinderen. Settlement kan u hier goed in begeleiden.

Wat biedt Settlement?

  • Persoonlijke begeleiding in de overgang van ex-partners naar collega-ouders en van partnerschap naar ouderschap.
  • Maatwerk; het is geen invuloefening.
  • Rust voor alle gezinsleden.
  • Duidelijke afspraken met elkaar.
  • Een dynamische ouderschapsregeling die kan meegroeien met de leeftijden van uw kinderen.
  • Neutrale en deskundige begeleiding.
  • Gecertificeerde kindcoaches.

Kindgesprekken

Als ouders gaan scheiden, dan scheiden de kinderen mee. Settlement ziet kinderen daarom als een ‘volwaardig derde partij’ in een (echt)scheidingsprocedure. Wij vinden dat het belang van uw kind(eren) altijd voorop staan in een scheiding. Hoewel u beiden het beste met uw kinderen voor hebt, kan het voor hen soms lastig zijn om bepaalde beslissing te begrijpen. Settlement biedt daarom ‘kindgesprekken’ aan. De kinderen kunnen, alleen of samen met u, in gesprek gaan met één van onze gecertificeerde kindcoaches en praten over hun gevoelens en gedachtes over de scheiding.

Van partnerschap naar ouderschap

Met het opstellen van een ouderschapsregeling wordt uw ‘voortgezet ouderschap’ goed geregeld. Een ouderschapsregeling is bedoeld om de (echt)scheidings- en omgangsproblematiek te verminderen.

Een ouderschapsregeling wordt opgesteld bij:

  • Eenverzoek tot (echt)scheiding,
  • een beëindiging van een geregistreerd partnerschap en
  • bij een scheiding van tafel en bed. Dus ook door samenwonende

De transformatie van partnerschap naar ouderschap vraagt om communicatie en contact met elkaar en vergt onderhoud. Settlement voorziet ook na de scheiding in passende begeleiding voor beide ouders. Een ouderschapsregeling groeit mee met de ontwikkelingen van de kinderen en met de eventuele aanpassingen in de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen. Als zaken worden aangepast in de praktijk, kunnen ze ook op schrift worden gewijzigd. Zo blijven de afspraken duidelijk en worden onduidelijkheden in de toekomst voorkomen.

Contact

Meer informatie over het opstellen van een ouderschapsplan? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Contact