phone 085 - 043 44 66

Mediation naast Rechtspraak

Mediation naast rechtspraak houdt in dat de rechtbank of het gerechtshof waar uw procedure loopt, u wijst op de mogelijkheid te kiezen voor mediation. Kiest u voor mediation, dan is het ook mogelijk om niet-juridische aspecten in de oplossing te betrekken. Dat is in een juridische procedure niet mogelijk.

Rechtbankprocedure bij mediation

In geval van een verwijzing naar mediation, wordt de gerechtelijke procedure stilgelegd. Vanuit de rechtbank worden alleen het onderwerp van de familiemediation en uw persoonlijke gegevens aan de mediator doorgegeven. Hiermee kunt u beiden “blanco” beginnen met het mediationproces.

Komt u tot een oplossing dan wordt de gerechtelijke procedure beëindigd. Wij leggen uw afspraken en oplossingen schriftelijk vast in een vaststellingsovereenkomst. Deze kan worden opgenomen in een proces-verbaal, vonnis of beschikking. Wij bespreken van te voren met u of dit mogelijk of gewenst is. Komt u er niet of slechts gedeeltelijk uit, dan zullen wij (de rest van) de zaak terugverwijzen naar de rechtbank. Het beëindigen of (gedeeltelijk) voortzetten van de procedure regelt u via uw advocaat.

Vertrouwelijkheid en geheimhouding

Mediation wordt gekenmerkt door vertrouwelijkheid en geheimhouding. Deze vertrouwelijkheid en geheimhouding worden gegarandeerd door de mediationovereenkomst tussen partijen. Het mediationproces heeft een informeel karakter, waarin de mediator ook afzonderlijke gesprekken kan voeren met ieder apart. De informatie die tijdens deze afzonderlijke gesprekken aan de mediator van Settlement wordt gegeven, wordt vertrouwelijk behandeld (en dus ook niet aan de andere partij verstrekt, tenzij anders is afgesproken). Op deze manier kunt u in alle openheid informatie en voorstellen bespreken.

Rol van de advocaat

In principe hoeven er geen advocaten of andere gemachtigden bij uw mediationproces aanwezig te zijn, tenzij u dit zelf wenst. Hun aanwezigheid kan soms gewenst zijn, bijvoorbeeld voor het geven van advies over de haalbaarheid van een bedachte oplossing.

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Contact