phone 085 - 043 44 66

Bemiddeling bij omgangsregeling

Voor ouders is het vaak moeilijk om na alle onderlinge spanningen en conflicten tot goede afspraken te komen. De invulling van het ouderschap na de scheiding kan in de nieuwe situatie zoveel problemen opleveren, dat zowel ouders als kinderen onnodig veel schade oplopen. Ook als u al langer gescheiden bent, kan de omgangsregeling spaak lopen. Dit komt vaak voor als er bij een van beide ouders ingrijpende veranderingen plaatsvinden, zoals een nieuwe partner of een baby’tje uit de nieuwe relatie. Wanneer u er samen niet uitkomt, kan omgangsbemiddeling tot een oplossing leiden waarmee u als beide ouders en ook uw kinderen tevreden zijn. Zo zullen de negatieve gevolgen van de scheiding ook voor de kinderen beperkt blijven.

Familiemediation

Als u als ouders in het verleden goede afspraken heeft gemaakt over de omgangsregeling, kunnen er toch problemen ontstaan. Familiemediation kan u hierbij helpen. Tijdens de omgangsbemiddeling is er aandacht voor: de centrale positie van het kind, de belangen van beide ouders, de mogelijkheden in de dagelijkse praktijk, de emotionele aspecten en het meedenken over alternatieven.

Het is voor kinderen belangrijk dat zij, ook na een scheiding, met beide ouders een goede relatie kunnen hebben.

Omgangsbemiddeling kinderen

Wanneer familiemediation?

Familiemediation houdt zich bezig met conflicten op gezins- of familieniveau. Als uitpraten er niet meer in zit, kan een mediator de communicatie weer op gang brengen. Ook omgangsregelingen of (echt)scheidingen kunnen moeizaam verlopen. Als u niet oppast komt u in een vechtscheiding terecht en daar schiet natuurlijk niemand iets mee op.

 • Als u samen met uw (ex-)partner uw relatie op een goede manier wilt beëindigen.
 • Als u wilt dat uw (gezins)situatie verandert en dat het conflict wordt opgelost.
 • Als u geen duur en langdurig traject met advocaten wilt.
 • Als u de oplossing in eigen hand wilt houden in plaats van deze te laten bepalen door de rechtbank.
 • Als u beiden (allemaal) bereid bent om, onder begeleiding van de familiemediator, in gesprek te gaan.

Wat is de rol van de kinderen?

De bemiddelingsgesprekken bij Settlement vinden plaats met beide ouders. De kinderen kunnen actief bij het proces betrokken worden. Er volgt dan een kindgesprek. Kinderen hebben immers de rest van hun leven te maken met de (echt)scheiding van hun ouders. Binnen Settlement staan ze centraal en worden zij beschouwd als een volwaardige ‘derde partij’ in de (echt)scheiding. In de praktijk blijkt dat veel kinderen behoefte hebben om met een neutrale derde een gesprek te voeren, waarin zij zich vrij kunnen uiten zonder bang te hoeven zijn dat papa of mama boos, of verdrietig wordt. Kinderen voelen zich zo betrokken bij de scheiding van hun ouders en voelen zich door beide ouders gesteund en begrepen.

Voordeel van omgangsbemiddeling

Wat zijn de voordelen van omgangsbemiddeling?

 • Duidelijkheid en veiligheid voor uw kinderen in hun specifieke situatie
 • Inzicht in de positie van het kind
 • Houvast voor u in de vorm van heldere afspraken
 • Goede communicatie tussen u als ouders
 • Beter contact tussen u als ouders en uw kinderen
 • Rust in uw dagelijks leven

Ieder kind heeft recht op beide ouders. Settlement werkt met u als ouders en met uw kinderen aan oplossingen in ieders belang.

Meer informatie?

Neem gerust contact met ons op.

Contact