phone 085 - 043 44 66

Subsidie voor mediation bij scheiding

De kosten mogen nooit een belemmering vormen om gebruik te maken van mediation. Daarom is er een subsidieregeling als u beneden een bepaalde inkomensgrens valt. De mediators van Settlement zijn MfN registermediator en ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand, waardoor u kan worden bijgestaan om in aanmerking te komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. In de praktijk heet dit de toevoeging.

De Raad kijkt wel of het om een serieus conflict gaat; voor een kleine burenruzie krijgt u bijvoorbeeld geen subsidie. Een subsidie kan ertoe leiden dat elke partij niet meer dan € 53 of € 105 voor de hele mediation betaalt (in bijzondere gevallen kan zelfs die eigen bijdrage vervallen).

Rechtsbijstandverzekering bij scheiding

Naast het aanvragen van een toevoeging zijn er ook een aantal rechtsbijstandverzekeringen die de kosten dekken van een mediationproces. Als u zelf een verzekering heeft is het goed om de polisvoorwaarden goed na te lezen. U kunt ook navraag doen bij uw verzekeraar of assurantieadviseur.

Wie komen er in aanmerking voor een toevoegingsaanvraag?

Wanneer uw inkomen lager is dan € 38.000 (voor gehuwden, samenwonenden en eenoudergezinnen) of € 26.900 (voor alleenstaanden), komt u in aanmerking voor zo’n toevoeging. Er wordt ook gekeken naar uw vermogen. Als u belasting betaalt in box 3 dan komt u niet voor subsidie in aanmerking.

Het kan zijn dat de ene partij wel in aanmerking komt voor een toevoeging en de andere partij niet. Voor de mediation heeft dat geen gevolgen.

Is uw inkomen of vermogen sterk gedaald?

De Raad voor Rechtsbijstand kijkt in 2018 naar het inkomen en vermogen in 2016. Maar als je sinds 2016 opeens veel minder bent gaan verdienen, is het mogelijk de Raad voor Rechtsbijstand te vragen om naar de persoonlijke situatie in 2016 te kijken. Dit heet een ‘verzoek om peiljaarverlegging’. De Raad voor Rechtsbijstand gaat voor de beoordeling uit van de gegevens die bij de Belastingdienst bekend zijn.

De opbrengst van uw zaak mag niet te hoog zijn.

Als de rechtszaak is afgelopen, kijkt de Raad voor Rechtsbijstand naar wat de zaak heeft opgebracht. Dat wordt het financiële resultaat genoemd. Is de opbrengst meer dan 50% van uw heffingsvrije vermogen? In dat geval trekt de Raad van Rechtsbijstand haar bijdrage in, en moet u zelf alle kosten betalen.

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Contact