phone 085 - 043 44 66

Zelf uw scheiding regelen klinkt misschien erg aantrekkelijk en is ook nog eens een stuk goedkoper dan een dure advocaat. Tegenwoordig is het ook mogelijk om grotendeels zelf uw scheiding online te regelen via internet. Voor een scherpe prijs! Toch is het verstandig u eerst goed te (laten) informeren over de (on)mogelijkheden van zelf een scheiding online regelen. Daarnaast kleven er ook risico’s aan die we willen aanstippen.

Zelf scheiding regelen: houdt hier rekening mee

  1. Allereerst is het belangrijk om te weten dat het niet mogelijk is om de complete scheiding zelf te regelen. U zult altijd een advocaat nodig hebben voor het officiële echtscheidingsverzoek bij de rechtbank. Al het overige zult u zelf moeten doen. Dan gaat het bijvoorbeeld om het regelen van het papierwerk, het uitwerken van een echtscheidingsconvenant en een eventueel ouderschapsplan en het maken van belangrijke financiële en juridische keuzes. Denk aan de verdeling van uw pensioenen, uw testament, verzekeringen en leningen en uw woning. Als er niemand met u meekijkt, loopt u het risico zaken over het hoofd te zien, waardoor later conflicten kunnen ontstaan.
  2. Een online scheiding vereist wel dat beide partners nog goed en gemakkelijk met elkaar om gaan; jullie moeten het volledig met elkaar eens zijn.
  3. Het kan best voorkomen dat u het samen helemaal eens bent over de afspraken maar dat de fiscus of de bank er toch echt anders tegen aan kijken vanwege regelgeving. Als u zelf uw scheiding online regelt dan kijken de advocaat en de rechter inhoudelijk niet meer naar de gemaakte afspraken die u indient bij ze. Ze controleren alleen maar de belangrijkste benodigde gegevens. Heeft u zelf niet voldoende juridische of financiële kennis, dan is een foutje snel gemaakt en kunt u achteraf problemen ondervinden.
  4. Daarnaast is het zo dat het overleg samen – al dan niet via een mediator – een grote rol speelt in de uiteindelijke uitkomst van de scheiding. Juist wanneer men beiden als volwassenen rond de tafel zit, kan het een en ander zakelijk en juridisch uitgepraat worden. Daarom raden wij het scheiden via een online tool of platform in principe af. Het blijft toch mensenwerk en maatwerk waar advies en begeleiding in de meeste gevallen onmisbaar is.

Wat kan er mis gaan met online scheiden zonder advies en begeleiding? Voorbeelden.

We noemen wat voorbeelden uit de praktijk.

Meneer is jaren geleden officieel gescheiden. Zijn ex-vrouw is na de scheiding in de echtelijke woning blijven wonen. Maar de ex kan de hypotheek niet meer betalen. Vervolgens klopt de bank alsnog bij meneer aan. Hij was namelijk nog steeds hoofdelijk aansprakelijk voor de hele hypotheekschuld. Beide ex partners zijn hierover niet goed ingelicht over hoofdelijke aansprakelijkheid. Ook al doe je op papier afstand van het huis en staat dit keurig vastgelegd in het echtscheidingsconvenant en is dit vonnis door de rechtbank bekrachtigd; dan nog heeft een bank niets te maken met jouw echtscheidingspapieren. De bank beslist zelfstandig of een ex het huis alleen kan betalen en of de vertrekkende partner ontslag krijgt. Kan de ex de lasten niet alleen dragen, dan blijft de hypotheek op twee namen staan en kan de bank blijven aankloppen. Je moet dus vóór je de uitspraak van de rechter de financiële afwikkeling van de hypotheek regelen en het ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid regelen.

Mevrouw heeft afgezien van partneralimentatie omdat ze dacht dat ze daar geen aanspraak op kon maken. Beide ex partners zijn hierover niet goed voorgelicht. Later komt mevrouw er achter dat ze wel degelijk aanspraak kon maken op partneralimentatie en krijgt ze spijt. Zij stapt naar de rechter. De rechter breekt het convenant open en stelt alsnog een alimentatieverplichting vast. Hier liep het dus goed af voor mevrouw. Maar het heeft beide partners wel achteraf veel onnodige advocatenkosten, energie en negatieve emoties gekost. Niet alles kan echter recht gezet worden. Het openbreken van een convenant is niet altijd mogelijk en zeker niet eenvoudig. Het is dus eigenlijk altijd beter om vooraf goed advies in te winnen, zodat je niet achteraf zaken moet repareren.

Een scheiding regelen met behulp van een mediator

In onze ogen is een scheiding altijd maatwerk. Maar we geloven ook dat partners gedeeltelijk heel goed in staat zijn hun scheiding zelf te regelen. Ons advies is dan ook altijd om een scheiding niet volledig zelf te regelen maar de hulp en het deskundige advies van een financieel onderlegde mediator in te schakelen. Als de belangrijkste reden om zelf een scheiding te regelen is dat u daardoor voordeliger uit bent, dan kunt u ook met behulp van een mediator alsnog flink op uw kosten besparen. Dat begint onder andere met een goede voorbereiding.

Om het echtscheidingsproces in gang te zetten, zouden jullie zelf alvast samen na kunnen denken over basisafspraken. Dit ‘voorwerk’ spaart u al heel wat tijd uit, waardoor u sneller de meer moeilijke afspraken en keuzes kunt bespreken met een financieel onderlegde mediator. Uiteraard is het hiervoor wel nodig dat jullie nog steeds goed met elkaar kunnen communiceren. Als dat lukt, zouden jullie al afspraken kunnen maken over de gezamenlijke woning, pensioen en de verdeling van de inboedel en overige bezittingen en over de zorg voor de kinderen. Een mediator controleert uiteindelijk de gezamenlijk gemaakte afspraken en kan jullie vervolgens nog vertellen of jullie afspraken reëel en eerlijk zijn. De mediator zal de gemaakte afspraken vervolgens vastleggen in een echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan op maat. Deze stukken gaan naar een advocaat die ze vervolgens indient bij de rechter.

Scheiden in 1 dag met advies en controle

Als de belangrijkste reden om zelf een scheiding te willen regelen is dat jullie dan zo snel mogelijk gescheiden kunnen zijn, kunt u bij Settlement ook terecht voor ‘Scheiden in 1 dag’. Dit betekent niet dat binnen een dag de scheiding officieel rond is en de echtscheidingsbeschikking binnen is, maar wel dat binnen een dag alle afspraken op papier gezet zijn en ingediend worden bij de rechtbank. Aan deze dag gaan een aantal stappen vooraf. U vraag ons informatiepakket aan, na ontvangst kunt u samen thuis al de meeste zaken invullen en nadenken over de te maken beslissingen. Wij bekijken de afspraken en bespreken alles met u in een dag op kantoor. De scheiding wordt na advies, aanpassingen en controle afgerond. We maken een alimentatieberekening, maken het convenant en eventueel ouderschapsplan op en zorgen dat alles via een advocaat wordt ingediend bij de rechtbank. Indien nodig zorgen wij dat een financieel adviseur aan tafel komt om extra advies te geven. Want u wilt natuurlijk niet achteraf spijt krijgen van keuzes! We dienen de scheiding pas in als u het allebei eens bent met de gemaakte afspraken. De doorlooptijd van de hele scheiding is meestal 4-8 weken.