phone 085 - 043 44 66

Scheiden, hoe nu verder?

U gaat scheiden en nu? Er komt veel op u af en er moeten veel zaken worden geregeld. Een echtscheiding veroorzaakt emotie en stress. In deze onrustige tijd bieden wij u structuur en houvast. Stap voor stap en stukje bij beetje helpen wij u verder. Wij luisteren goed naar uw wensen en  begeleiden u door het hele scheidingsproces van A tot Z heen. De juridische en financiële afwikkeling van een scheiding is complex. Wij scheppen hier duidelijkheid in door alles begrijpelijk uit te leggen.

Neutraal en deskundig

Binnen Settlement hebben wij al veel mensen begeleid in een scheidingsproces. Toch is het iedere keer weer anders, want ieder mens is verschillend. Een scheiding is echt maatwerk. Samen met u zoeken wij naar oplossingen die echt bij u en uw situatie passen.  Als iets onmogelijk lijkt, zoeken wij samen met u naar alle haalbare en werkbare opties die er zijn, zodat u achteraf samen kunt terugkijken met de zekerheid dat u voor de best haalbare oplossingen heeft gekozen.

We brengen en houden de communicatie op gang. Op de gesprekken komt u meestal samen, maar u zit wel voor uzelf, uiteraard met respect voor de ander. Dat is de insteek. Zodat u, uw ex-partner en uw kinderen een nieuw leven op kunnen bouwen en er straks met zo min mogelijk nare gevoelens terugkijken op de scheiding.

Begrijpelijke taal

De juridische en financiële afwikkeling van een (echt)scheiding is ingewikkeld. Papier is hard. Als SKS Scheidingsspecialist houden we echter altijd de menselijke kant in het oog. Van ons kunt u begrijpelijke taal verwachten, zodat u weet waar u aan toe bent. Samen lossen we de puzzel op tot het plaatje duidelijk is. Een (echt)scheiding is tenslotte heel wat meer dan een stapel juridische papieren: dat weten wij als SKS Scheidingsspecialisten maar al te goed.

Duidelijke afspraken

We zorgen dat er duidelijke, eerlijke en weloverwogen afspraken worden gemaakt, waarmee u uit de voeten kunt. Onze begeleiding is erop gericht om u persoonlijk, deskundig en op vriendelijke wijze te begeleiden en te adviseren. Dit alles met respect voor beiden en met balans tussen jullie gezamenlijke belangen.

Wat kost scheiden?

Wij geven u een helder beeld van de kosten. Onverwachte kosten achteraf kunt u van onze kant niet meer verwachten.

Er zijn een aantal rechtsbijstandverzekeringen die de kosten dekken van een scheidingsproces. Als u zelf een verzekering heeft is het goed om de polisvoorwaarden goed na te lezen. U kunt ook navraag doen bij uw verzekering.

Gratis informatiegesprek

Maak een afspraak voor een geheel vrijblijvend en gratis informatiegesprek, waarin wij onze werkwijze verder zullen uitleggen. Aan de hand van dit gesprek zal er in overleg met jullie worden afgestemd wat nodig is. Ook is het een kennismaking met Settlement om te kijken of onze dienstverlening bij u past.

Direct aanvragen