phone 085 - 043 44 66

Aantal echtscheidingen blijft stijgen: hoe gaan we ermee om?

Het aantal scheidingen neemt steeds verder toe. Volgens het CBS eindigt tegenwoordig ongeveer een derde van het aantal huwelijken in een echtscheiding. Hoe komt dit? En is het een zorgwekkende ontwikkeling?

Waren er in 1950 nog maar 6.462 huwelijken ontbonden in een echtscheiding (3,0 per duizend echtparen) in 1980 waren dit er al 25.735 (7,5 per aantal echtparen) en vorig jaar maar liefst 33.273 (9,7 per duizend echtparen). De echte piek is overigens wel voorbij: in 2001 lag het aantal echtscheidingen nog op maar liefst 37.104 (2,31 per duizend inwoners). Mogelijk spelen de zogenaamde flitsscheidingen daarbij een rol, die tussen 2001 en 2009 mogelijk waren, hoewel deze volgens het CBS slechts “lichte schommelingen” veroorzaken.  Het totale echtscheidingspercentage is echter nooit zo hoog geweest als vorig jaar: maar liefst 37 procent.

Duur en leeftijd nemen wél toe

Opvallend is verder dat de gemiddelde duur van de huwelijken die in de periode 1950-2012 eindigden in een echtscheiding wél steeds toenam: duurde een huwelijk dat in 1950 eindigde in een scheiding gemiddeld nog 11,2 jaar, in 2012 was dit 14,5 jaar. Ook de gemiddelde leeftijd van echtparen die scheiden nam toe: van 38,4 naar 46 jaar (mannen) en van 35,6 naar 42,9 jaar (vrouwen).

Individualisme

In de cijfers is de grootste toename te zien in de dertig jaar tussen 1950 en 1980. Vergeleken met die toename valt de toename in de periode 1980-2012 nog mee. Vaak wordt er dan ook gewezen op de deconfessionalisering en het toegenomen individualisme sinds 1960 als het om oorzaken voor het toenemend aantal echtscheidingen gaat. Psycholoog René Diekstra en filosoof Ad Verbrugge bijvoorbeeld zijn belangrijke pleitbezorgers van een herbezinning op huwelijk, gezin en opvoeding. Diekstra vindt dat scheiden moeilijker gemaakt moet worden. ‘We hebben verzuimd aan dat steeds gemakkelijker uit te oefenen recht op echtscheiding de nodige plichten te verbinden.’ Verbrugge legt de nadruk op doorgeschoten individualisering. ‘De afgelopen jaren heeft de overheid heel nadrukkelijk gepropageerd dat zelfontplooiing in arbeid zou liggen. Daardoor is het belang van het gezin op de achtergrond geraakt’ zei hij in de Volkskrant. Overigens is zijn eigen huwelijk tot Verbrugges groot verdriet ook in een scheiding geëindigd.

Goede schijn

Dat zelfs een prominent voorstander van een hernieuwde aandacht voor religieuze waarden en de centrale positie van het gezin zijn eigen huwelijk in een echtscheiding ziet eindigen, wijst er op dat de tijden definitief zijn veranderd. Nog steeds doen mensen er van alles aan om hun relatie te redden en vaak levert dat succes op. Maar een huwelijk dat niet goed loopt voor de goede schijn eeuwig laten doormodderen, is voor vrijwel niemand in onze maatschappij nog een optie. Het is daarom goed dat het taboe op scheiden verbroken is, hoewel de keerzijde van de medaille weer is dat mensen kunnen doorschieten in hun drang naar een perfect huwelijk en onvolkomenheden niet meer accepteren.

Keerzijde

Nog een keerzijde van het toegenomen aantal echtscheidingen, is dat de negatieve gevolgen ervan groter in plaats van kleiner lijken te worden. Het aantal vechtscheidingen neemt ook toe. En waar men in de jaren tachtig nog dacht dat kinderen er vanzelf aan zouden wennen omdat het nou eenmaal steeds vaker voorkomt, blijkt uit recenter onderzoek dat de negatieve gevolgen voor kinderen juist toenemen.

Diekstra: ‘Op de lange termijn heeft scheiding voor driekwart van de kinderen weinig schadelijke gevolgen. Maar bij 25 procent van de kinderen blijkt scheiding ook na vele jaren nog onmiskenbaar schadelijke effecten te hebben, zowel in sociaal als emotioneel opzicht.’ De schoolcarrière van kinderen lijdt bijvoorbeeld sterk onder een echtscheiding van hun ouders, vooral als die scheiding vroeg in hun jeugd plaatsvindt. Als de CBS de cijfers van 2013 straks bekendmaakt,  zal het geen verbazing wekken als het echtscheidingspercentage weer gestegen is.

Echtscheidingen zijn een fenomeen waar we niet meer van afkomen

De kunst is: hoe gaan we er zo goed mogelijk mee om? De maatschappelijke behoefte aan professionele, deskundige echtscheidingsbegeleiding met het belang van de kinderen voorop is evident.