phone 085 - 043 44 66

Bij elkaar blijven voor de kinderen of scheiden?

Uit elkaar gaan is een moeilijke beslissing, zeker wanneer er kinderen in het spel zijn. Er verandert veel voor een kind wanneer jullie uit elkaar gaan. Maar wat is er eigenlijk beter voor een kind? Bij elkaar blijven voor de kinderen of scheiden?

Negatieve effecten

Uit onderzoek blijkt dat de negatieve gevolgen van een scheiding voor kinderen groot zijn. Kinderen van gescheiden ouders zijn misschien wel zelfstandiger en weerbaarder, maar ze hebben twee keer zoveel kans op angsten, onzekerheid en somberheid. Ook hebben ze een grotere kans om later zelf ook te gaan scheiden. Op basis van de negatieve effecten zou je kunnen zeggen dat bij elkaar blijven voor de kinderen fijner is dan scheiden. Echter continue ruzies en spanning tussen ouders is voor hun kind(eren) ook niet fijn. Ook deze kinderen hebben een verhoogd risico op verschillende problemen.

Een vechtscheiding is het slechtste scenario voor kinderen, gevolgd door bij elkaar blijven met ruzie. Kinderen lijden onder deze ruzies. Dat kan zelfs traumatisch zijn. Als de sfeer in een huwelijk niet meer te verbeteren is, is het beter uit elkaar te gaan. Maar dan moet de sfeer na de scheiding wel veranderen om het risico op negatieve effecten te verkleinen.

Bij elkaar blijven?

Soms lijkt het bij een huwelijk waarin zich weinig conflicten voordoen beter om bij elkaar te blijven? Als echter één van de twee partners daardoor zeer ongelukkig is, is het voor een kind ook geen fijne thuissituatie. Ook een huwelijk waarin geen respect of liefde voor elkaar is, is geen goed voorbeeld voor een kind. Dus ook al is het het beste voor kinderen als hun ouders altijd bij elkaar blijven, geldt dat niet voor iedere situatie.

Relatietherapie of afkoelingsperiode

Twijfelen jullie aan jullie relatie? Gaat het niet goed? Denk dan goed na over de eventuele gevolgen voor jullie kind(eren) als jullie uit elkaar zijn. Is een scheiding wel de beste optie? Om een scheiding voor te zijn, kunnen jullie ervoor kiezen samen in relatietherapie te gaan. Tijdens relatietherapie kunnen jullie erachter komen of je nog samen verder wilt. Bij Settlement bieden we relatie-inzicht coaching aan, om inzicht te krijgen in jullie relatie.

Gaan jullie toch uit elkaar? Doe er dan alles aan om het geen vechtscheiding te laten worden. Probeer een goede samenwerking op te bouwen en goede afspraken te maken met respect voor elkaar. Een mediator van Settlement helpt jullie hier graag bij. We luisteren naar jullie allebei en proberen zo tot acceptabele afspraken te komen. Maak vrijblijvend een afspraak voor een gratis informatiegesprek.