phone 085 - 043 44 66

Checklist als je als gescheiden ouder met je kind op vakantie gaat

De zomervakantie laat niet lang meer op zich wachten. Misschien heeft u de koffers al gepakt of heeft u juist nog nauwelijks tijd gehad om na te denken over wat u meeneemt op vakantie. Gaat u met uw kinderen op reis zonder uw ex-partner? Of gaan er kinderen met u mee op reis waarover u geen ouderlijk gezag hebt? Dan is het goed om stil te staan bij wat u mee moet nemen.

Toestemming

Uw ex-partner moet namelijk  toestemming geven voor de reis naar het buitenland wanneer u gezamenlijk gezag hebt over uw kinderen. Wanneer u niet met het gezag belast bent, maar wel met de kinderen op vakantie wilt, heeft u tevens toestemming nodig van beide met gezag belaste ouders. Dit kan het geval zijn wanneer u wel de biologische ouder van de kinderen bent, maar nooit het gezag hebt gekregen of wanneer u als ander familielid (oom, tante, opa of oma) van de kinderen bent.

Controle

De Koninklijke Marechaussee kan u bij een grenscontrole (zowel per vliegtuig als auto) vragen om aan te tonen dat u toestemming hebt van de andere met gezag belaste ouder. Het is belangrijk dat u op deze controle goed bent voorbereid.

Formulier toestemming

Met het formulier toestemming met reizen met minderjarige naar het buitenland’ kunt u aantonen dat u toestemming heeft van de andere persoon (of personen) met ouderlijk gezag. Het is raadzaam om het formulier goed door te lezen en het compleet in te vullen inclusief alle bijlagen. Op deze manier komt u goed voorbereid aan bij de grens.

Checklist bijlagen

Per minderjarig kind dient u een apart formulier in te vullen. De bijlagen die u toe moet voegen, zijn de volgende:

  • Kopie van het paspoort van de toestemminggevende ouder
  • Recent uittreksel basisregistratie personen (BRP) en afschrift geboorteakte (op te vragen bij de gemeente)
  • Recent uittreksel van het gezagsregister (op te vragen bij de rechtbank)
  • Indien aanwezig een uitspraak met betrekking tot het gezag en de omgang
  • Indien aanwezig het ouderschapsplan

Weigeren
Wanneer de andere met gezag belaste ouder weigert om toestemming te geven, kunt u bij de rechter vervangende toestemming vragen voor de reis naar het buitenland. Een procedure bij de rechter is echter het uiterste geval.

U kunt ook altijd contact opnemen met ons om op zoek te gaan naar oplossingen.

formulier toestemming