phone 085 - 043 44 66

Co-ouderschap, Belastingdienst en inkomensafhankelijke combinatiekorting

Werkt u en heeft u één of meerdere kinderen onder de 12 jaar? Dan hoeft u dankzij de inkomensafhankelijke combinatiekorting minder belasting en premies te betalen. Zo worden ouders gestimuleerd (meer) te (gaan) werken. Als kind wordt niet alleen uw eigen kind gezien, maar ook een stiefkind, pleegkind, adoptiekind en een kind uit een eerdere relatie. De hoogte van de korting hangt van uw inkomen af. Onze mediators kunnen u meer vertellen maar onderstaand geven we alvast wat nuttige informatie.

Volgens de algemene regels voor inkomensafhankelijke combinatiekorting zou u hier geen recht op hebben als uw kind(eren) niet gelijktijdig bij beide ouders woont, zoals na een scheiding. Voor co-ouderschap is echter voor inkomensafhankelijke combinatiekorting een uitzondering gemaakt. Dankzij deze uitzondering heeft u bij co-ouderschap volgens de Belastingdienst toch recht op inkomensafhankelijke combinatiekorting als uw kind minstens drie dagen van de week bij u woont, dus minstens drie keer 24 uur, ook al staat uw kind op het woonadres van de andere ouder ingeschreven.

Nog een uitzondering bij co-ouderschap en inkomensafhankelijke combinatiekorting

Als uw kind de ene week bij u woont en de andere week bij uw ex-partner werd dat voorheen niet gezien als een evenredige verdeling voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Er moest namelijk binnen dezelfde week gewisseld worden van woonadres. Recent heeft de Rechtbank Gelderland echter beslist dat ook bij een wisseling om de week beide ouders gebruik kunnen maken van deze aanvullende heffingskorting. Vanaf nu wordt dit door de Belastingdienst ook gezien als het evenredig uitmaken van beide huishoudens.

Bij co-ouderschap hebben volgens de Belastingdienst beide ouders recht op inkomensafhankelijke combinatiekorting. Dat is een bedrag van maximaal € 2.769. Voorwaarde hiervoor is wel dat uw kind minsten drie hele dagen per week in elk huishouden woont. Er wordt gekeken of uw kind in gelijke of vrijwel gelijke mate bij beide ouders verblijft.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over co-ouderschap, de Belastingdienst en inkomensafhankelijke combinatiekorting of heeft u andere vragen? Neem dan gerust contact met ons op. We staan voor u klaar om u bij allerlei belangrijke zaken te helpen. Zeker als er kinderen in het spel zijn, is het belangrijk om alles rondom uw scheiding goed te regelen. Onze mediators beantwoorden uw vragen graag.

U kunt ook gratis en vrijblijvend een informatiegesprek aanvragen. Settlement heeft meerdere vestigingen in heel Nederland, van Alkmaar tot Groningen, waardoor u altijd bij een vestiging bij u in de buurt terecht kunt. U kunt bij ons al scheiden in een dag, maar wel altijd in goed onderling overleg.