phone 085 - 043 44 66

Co-ouderschap en alimentatie

Wanneer u gaat scheiden en samen kinderen hebt, zult u afspraken moeten maken over de verzorging en opvoeding en de verdeling van de kosten. Bij co-ouderschap zijn de kinderen afwisselend bij de ene of de andere ouder. Dan is het belangrijk dat u ook voor de kosten, net als voor co-ouderschap, een goede verdeling maakt over de alimentatie.

Verdeling kosten co-ouderschap

Co-ouderschap en alimentatie kan een lastig onderwerp zijn. Wat zijn nu kosten die jullie gezamenlijk moeten betalen en welke kosten zijn ieder voor zich? Misschien wilt u niet meebetalen aan de dure kledingsmaak van uw partner? En een fiets zult u misschien dubbel aan willen schaffen en dus zelf willen betalen? Voor de verdeling van de kosten bij co-ouderschap kunt u over de volgende punten nadenken:

  • Wat zijn eigen kosten? Denk hierbij aan huur, boodschappen, uitstapjes en vakanties. Dat zijn uw eigen kosten. Omdat die kosten per huishouden en per inkomen verschillen, kunt u die beter buiten de verdeling van de kosten laten.
  • Wat zijn te verdelen kosten bij co-ouderschap? Denk hierbij aan contributies voor verenigingen, schoolkosten, abonnementen. Dit zijn kosten die eenmalig gemaakt worden.
  • Hoe worden de te verdelen kosten verdeeld? Naar draagkracht, naar het aantal dagen dat uw kind(eren) in elk van de huishoudens is, een vast bedrag per periode of allebei de helft. Wanneer de ene ouder meer inkomen verdient dan de andere ouder, zal 50/50 verdeling niet de voorkeur hebben. Wanneer u naar draagkracht betaalt, zult u bij een verandering in het inkomen nieuwe afspraken moeten maken over alimentatie bij co-ouderschap.

Naast de kosten bij co-ouderschap kunt u ook recht hebben op tegemoetkomingen. Zo heeft u beiden recht op de helft van de kinderbijslag, die meestal wel uitbetaald wordt aan één van de twee ouders. Kindgebonden budget krijgt u als u samen twee of meer kinderen hebt en er co-ouderschap is. U kunt allebei afzonderlijk inkomensafhankelijke combinatiekorting, zogenaamde heffingskorting, en huurtoeslag aanvragen. Settlement geeft u hiervoor graag een aantal tips. Het is bijvoorbeeld slimmer om uw kind(eren) in te schrijven op het adres van de ouder met het laagste inkomen, omdat u zo meer kans heeft op tegemoetkomingen of op een hogere tegemoetkoming.

Meer informatie over kosten co-ouderschap

Soms is het zo dat de ouder met het hoogste inkomen bij co-ouderschap alimentatie moet betalen aan de ouder met een lager inkomen, om de kinderen bij beide huishoudens ongeveer hetzelfde te kunnen bieden. De hoogte van de alimentatie kan door middel van draagkrachtberekening berekend worden. Hier kunt u in onderling overleg altijd van afwijken. De gemaakte afspraken zullen in het ouderschapsplan vastgelegd worden. Ook kunt u een speciale ‘kindrekening’ openen waar alle gezamenlijke kosten van betaald kunnen worden. Voor meer informatie en bemiddeling bij het maken van de afspraken kunt u vrijblijvend een afspraak maken bij Settlement.