phone 085 - 043 44 66

Co-ouderschap en Belastingdienst

Wanneer u gaat scheiden en voor co-ouderschap kiest, heeft dat voor de Belastingdienst een aantal gevolgen, namelijk voor de kinderbijslag, huurtoeslag, de kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget.

Het is co-ouderschap voor de Belastingdienst als uw kind(eren) minstens drie dagen van de week bij de ene ouder en minstens drie dagen van de week bij de andere ouder woont of de ene week bij de ene ouder en de andere week bij de andere ouder. Bij co-ouderschap maakt het voor het belastingvoordeel niet uit of uw kind(eren) bij u of de andere ouder ingeschreven staat.

Co-ouderschap: gevolgen belastingvoordeel

Bij co-ouderschap wordt het belastingvoordeel verdeeld. Zo hebben jullie allebei recht op kinderopvangtoeslag voor jullie eigen deel van de kosten. Gezamenlijk is dat voor maximaal 230 uur per kind per maand.

Kinderbijslag
Beide ouders hebben bij co-ouderschap recht op 50% van de kinderbijslag. U ontvangt kinderbijslag voor kinderen onder de 18 jaar. De kinderbijslag kan aan één van beide ouders overgemaakt worden, die het vervolgens zelf moeten verdelen, of al door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) verdeeld worden. Veelal wordt de kinderbijslag op de gezamenlijke ‘kindrekening’ bijgeschreven.

KGB
Voor het kindgebonden budget (KGB) geldt dat u daar alleen recht op heeft als u twee of meer kinderen hebt en als u voor uw andere kind(eren) allebei kinderbijslag krijgt. De kinderbijslag kunt u allebei apart aanvragen bij de SVB, dan heeft u ook allebei recht op KGB. De hoogte van het KGB hangt af van uw inkomen, vermogen, het aantal en de leeftijd van de kinderen. KGB wordt meestal op de eigen rekening bijgeschreven en wordt bij de berekening van kinderalimentatie meegerekend als netto inkomen.

Overige toeslagen
Wat betreft huurtoeslag heeft co-ouderschap als belastingvoordeel dat uw kind(eren) bij beide ouders als medebewoner meetelt, waardoor u mogelijk meer huurtoeslag krijgt. Daarnaast kunt u recht hebben op inkomensafhankelijke combinatiekorting als uw kind(eren) minstens drie dagen per week bij u woont. Door uw co-ouderschap betaalt u bij de belastingaangifte dan minder inkomstenbelasting.

Vergeet niet op tijd uw co-ouderschap bij de Belastingdienst door te geven. U moet dan wel een door beiden ondertekende verklaring voor co-ouderschap aan de Belastingdienst kunnen laten zien. Settlement vertelt u graag meer over de verschillende mogelijkheden. Zo is het bij één kind financieel slimmer om het kind bij de ouder met het laagste inkomen in te schrijven, om van meer belastingvoordeel te genieten. Bij twee kinderen kunt u allebei één kind op uw adres inschrijven om allebei van belastingvoordeel gebruik te kunnen maken. We vertellen u graag meer tijdens een gratis eerste kennismakingsgesprek.