phone 085 - 043 44 66

Co-ouderschap regels en voorwaarden

Voor goed co-ouderschap zijn duidelijke regels onmisbaar. Bij een scheiding waar kinderen bij betrokken zijn worden gemaakte afspraken opgenomen in een ouderschapsplan. Daarbij kan er gekozen worden voor co-ouderschap. De ouders zorgen dan gezamenlijk voor de kinderen. Ook de kosten voor de dagelijkse verzorging en de opvoedingstaken worden bij deze ouderschapsregeling verdeeld. Jullie zijn er zelf vrij in om de co-ouderschap regels op te stellen. Zijn de kinderen de ene week bij u en de andere week bij uw partner? Of steeds een paar dagen bij u en dan weer een paar dagen bij uw partner? U kiest zelf welk schema het beste past.

Co-ouderschap kent weinig voorwaarden, behalve dan dat de zorg ongeveer gelijk verdeeld wordt en dat jullie goed met elkaar blijven overleggen. Dat is uiteraard ook in het belang van de kinderen. Kinderen zullen, naarmate ze ouder worden, ook meer van het co-ouderschap en de gemaakte regels gaan vinden. Blijf daarom altijd in gesprek met de kinderen om te weten of ze blij zijn met de omgangsregeling.

Co-ouderschap voorwaarden opstellen

Co-ouderschap kent ook andere voorwaarden wat betreft alimentatie. Wanneer jullie in het ouderschapsplan afgesproken hebben de zorg 50/50 te verdelen, zullen de kosten ook ongeveer gelijk zijn. De ouder met het laagste inkomen heeft echter minder draagkracht. Veelal wordt er dan ook afgesproken dat de ouder met het hoogste inkomen alimentatie betaalt aan de ouder met het laagste inkomen. Deze compensatie wordt kinderalimentatie genoemd. Ook wordt er vaak voor gekozen een zogenaamde ‘kindrekening’ te openen. Op deze rekening storten beide ouders naar rato een bedrag en wordt bijvoorbeeld ook de kinderbijslag gestort. Hier kunnen dan gezamenlijke kosten van betaald worden, terwijl iedereen zicht houdt op de uitgaven.

Andere co-ouderschap voorwaarden die voortvloeien uit deze omgangsregeling zijn bijvoorbeeld dat het praktisch fijner is als beide ouders in de buurt van elkaar wonen en als beide ouders parttime werken om allebei flexibel de zorgtaken op zich te kunnen nemen. Ook moet u in goed overleg met elkaar om kunnen blijven gaan.

Vrijblijvend kennismakingsgesprek

Settlement maakt graag een kinderalimentatieberekening om u een beeld te geven van het financiële plaatje bij co-ouderschap. Ook vertellen we u graag meer over waarom sommige ouders toch liever voor een omgangsregeling kiezen en wat co-ouderschap voor de Belastingdienst voor gevolgen heeft, zoals de gevolgen voor inkomensafhankelijke combinatiekorting en kinderopvangtoeslag. Ook kunnen wij voor u een ouderschapsplan en echtscheidingsconvenant opstellen. Maak direct een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.