phone 085 - 043 44 66

Co-ouderschap voor baby’s

Co-ouderschap wordt over het algemeen gezien als de beste optie na een gelukkig gezin met twee ouders. Toch is niet iedereen het hier mee eens. Veel pedagogen zijn van mening dat co-ouderschap voor kinderen jonger dan vier / vijf jaar niet de beste optie is. Zeker bij kinderen jonger dan drie jaar kan co-ouderschap voor baby’s negatieve gevolgen hebben voor de hechting. Onze mediators kunnen u begeleiden in het maken van een ouderschapsplan voor baby’s en kleine kinderen. Onderstaand al wat informatie over dit onderwerp.

Tijdens zijn eerste levensjaren hecht een baby zich aan een primair persoon, de belangrijkste vertrouwde persoon, meestal is dit de moeder. De hechting met een secundaire verzorger, vaak de vader, moet opgebouwd worden tijdens de eerste drie levensjaren. Dat kan alleen door regelmatig contact en aanwezigheid, waarbij de mate van betrokkenheid belangrijker is dan het aantal aanwezige uren. De primaire en secundaire persoon kunnen ook andere familieleden of personen zijn.

Het nadeel van co-ouderschap is echter dat er steeds gewisseld wordt van verzorger, waardoor kinderen zich moeilijk kunnen hechten aan een persoon. Het eerlijk verdelen van de tijd tussen beide ouders, co-ouderschap, kan de ontwikkeling van baby’s nadelig beïnvloeden. Heeft een kind meer dan één primaire verzorger dan kan een verstoorde primaire hechting en hechtingsproblematiek ontstaan. Als de belangrijkste verzorger van de baby steeds even uit beeld verdwijnt, kan een baby zich moeilijk hechten. Vooral de eerste drie levensjaren is dit belangrijk.

Omgangsregeling voor baby’s

Bij een omgangsregeling zijn baby’s er vooral bij gebaat als ze niet te lang van de primaire hechtingspersoon gescheiden worden. Voor de secundaire persoon is dit misschien minder leuk, maar uiteindelijk heeft hij of zij er ook baat bij als het kind in zijn latere leven een goede relatie met hem of haar op kan bouwen of behouden. Een voorbeeld van een omgangsregeling met baby’s zou kunnen zijn dat de baby bij de moeder woont en vader op gezette tijden ziet, bijvoorbeeld dat vader de baby om de twee dagen in bed legt. Zo is de moeder altijd aanwezig om in de behoeften van de baby te voorzien, waardoor deze zich veilig en vertrouwd voelt. Een peuter kan af en toe een keer gaan overnachten bij de vader, maar nog steeds het grootste deel van de week bij moeder wonen.

Meer informatie en advies

Voor de secundaire persoon kan het logischerwijs een moeilijk besluit zijn om co-ouderschap bij baby’s te vervangen door een omgangsregeling, ook als dit de relatie uiteindelijk alleen maar ten goede komt. Het is belangrijk dat jullie hier met elkaar goed over kunnen praten en dat ook de secundaire verzorger de kans krijgt met korte tussenpozen regelmatig contact te hebben met zijn of haar kind(eren). In het ouderschapsplan kan er al voor gekozen worden de verschillende fasen en leeftijden te beschrijven waarop de zorg richting co-ouderschap opgebouwd wordt. De mediators van Settlement adviseren en helpen u hier graag bij. Maar direct een afspraak voor een kennismakingsgesprek.