phone 085 - 043 44 66

Financiële valkuilen bij scheiden

Een echtscheiding kost geld, veel geld. Daarom zijn er ook stellen die ervoor kiezen hun eigen scheiding helemaal zelf te regelen. Daarmee kan heel wat geld bespaard worden, maar het is dan wel belangrijk om goede keuzes en goede afspraken te maken om later alsnog nadelige financiële gevolgen te voorkomen. Daarom noemen we graag een aantal veel voorkomende financiële valkuilen bij zelf scheiden, zodat u daar, als u ervoor kiest de scheiding zelf te regelen, op kunt letten.

De huwelijkse voorwaarden niet serieus nemen
Natuurlijk kunnen jullie ervoor kiezen de huwelijkse voorwaarden niet zo serieus te nemen en alles gewoon te verdelen zoals jullie dat zelf willen. Als daardoor echter één van de partners meer krijgt dan waar hij volgens de huwelijkse voorwaarden recht op had, kan de Belastingdienst dit als een schenking zien waarover nog (30%) belasting betaald moet worden.

Geen notaris in de hand nemen
In het echtscheidingsconvenant kunt u uitstekend onderlinge afspraken vastleggen. Voor afspraken met derden, over bijvoorbeeld vastgoed of aandelen, heeft u wel een notaris nodig. Bovendien moeten de afspraken op juridisch juiste wijze vastgelegd worden, om te voorkomen dat het convenant later tenietgedaan wordt.

Bruto en netto door elkaar halen
Jullie kunnen niet zomaar alles tegen elkaar wegstrepen. Houd er rekening mee dat er over nettobedragen nog belasting betaald moet worden, bijvoorbeeld over de waarde van de woning of caravan als die aan een partner toebedeeld wordt, en over brutobedragen niet, zoals alimentatie en pensioen. En wanneer een partner in het huis mag blijven wonen, stijgen zijn of haar netto woonlasten wel omdat het huis niet of maar gedeeltelijk als ‘eigen woning’ gezien wordt, en daarmee het recht op hypotheekrenteaftrek beperkt is.

Daarnaast mag het betalen van kinderalimentatie niet zomaar weggestreept worden in de verdeling, in ruil voor iets anders. Kinderalimentatie is een zaak van openbare orde.

Eigen erfenissen veiligstellen
Een erfenis van een familielid of vriend van de ene partner is niet in alle gevallen als vanzelfsprekend van deze partner. Dat ligt aan de huwelijksvoorwaarden en aan wat er in het testament stond, zoals een zogenaamde uitsluitingsclausule. Wordt dit niet goed afgesproken, dan kan een ex-partner daar later alsnog op terugkomen.

Laat u daarom altijd goed informeren over belangrijke zaken rondom de echtscheiding om financiële valkuilen bij zelf scheiden te voorkomen. De scheidingsspecialisten van Settlement Scheidingsbegeleiding helpeb u hier graag bij.