phone 085 - 043 44 66

Help, ex-partner betaalt de partneralimentatie niet meer!

Wanneer je ex-partner er financieel op achteruit is gegaan blijkt er vaak de verleiding te zijn om de alimentatie dan maar te verminderen of in het geheel stop te zetten. Maar mag je ex-partner op basis van een verminderde financiële draagkracht zomaar eenzijdig de alimentatie verlagen?

Partneralimentatie wijzigen

Als er wel partneralimentatie is afgesproken in het convenant dan is dit juridisch vastgelegd en heeft u een document in handen met een executoriale titel. Het is dan niet toegestaan om de partneralimentatie eenzijdig te wijzigen. De wetgever schrijft voor dat er op basis van lotsverbondenheid een alimentatieplicht kan zijn van maximaal 12 jaar. Hier kan echter bij een mediator in overleg van worden afgeweken. Naast het wijzigen van de periode dat partneralimentatie wordt betaald, behoort ook het wederzijds afzien van partneralimentatie tot de mogelijkheden.

Betaalt je ex-partner de partneralimentatie niet meer? Voordat je overgaat tot harde inningsmaatregelen is het aan te raden om met elkaar in gesprek te gaan om tot goede afspraken te komen. Zeker als er kinderen in het spel zijn, is een goede communicatie een groot goed. Kom je er onderling niet uit dan kan dit onder begeleiding van een professionele mediator bij Settlement.

Meer informatie?

Voor vragen over het betalen van partneralimentatie kun je contact opnemen met één van onze mediators / scheidingsspecialisten.