phone 085 - 043 44 66

Het was een schande om te scheiden

In 2014 verandert er veel op het gebied van echtscheiding. Maar de echt grote veranderingen liggen achter ons. Hoe ging dat eigenlijk vroeger, een echtscheiding? Voor de echtscheidingswet van 1971 was dat niet gemakkelijk, blijkt uit de uitzending van Andere Tijden van afgelopen zondag.

Scheiden is bijna gewoon geworden

Begin jaren zestig eindigt nog slechts zes procent van de huwelijken in een echtscheiding. Tegenwoordig is dat  ongeveer een derde. “Scheiden is bijna gewoon geworden”, zegt presentator Hans Goedkoop van Andere Tijden. “Binnenkort hoef je er zelfs niet meer voor naar de rechter.”

Onoverkomelijk

Vóór de echtscheidingswet ging alles een stuk moeilijker. In het Nationaal Archief in Den Haag is momenteel een tentoonstelling te zien over echtscheidingen vóór 1971. In wanhopige brieven aan de minister van Justitie vragen mensen aandacht voor hun uitzichtloze huwelijken.

Kerk

De wet die er toen was, stamde uit 1838. Het huwelijk was geen zaak van de staat, maar van de kerk. “Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet.” Scheiden kon eigenlijk niet. In de twintigste eeuw kwamen er meer uitwegen, maar de kern bleef hetzelfde. En toen in de jaren zestig steeds meer mensen van deze situatie af wilden, ging dat niet makkelijk.

Situatie vrouw

In de uitzending vertellen mensen die vóór de echtscheidingswet gescheiden zijn, over hun situatie. Over ouders die je min of meer uithuwelijken. Over op je 16e zwanger worden en dan maar trouwen om geen ongehuwde moeder te worden. Gelukkige huwelijken werden het niet. Volgens advocaat Louise Scherpenzeel kwamen mannen in die tijd vragen om een scheiding, vrouwen kwamen vooral advies inwinnen. Ze kwamen met kloppend hart binnen. De situatie voor vrouwen na een echtscheiding was weinig rooskleurig. Vrouwen hadden het na de scheiding financieel moeilijk: werken was nog een zaak voor mannen.

Dat deed je gewoon niet

Wel gaan de vrouwenbladen anders over het huwelijk schrijven: er worden vragen gesteld, problemen in het huwelijk worden besproken. De traditie is echter sterk: huwelijkse trouw staat nog altijd in hoog aanzien. Scheiden, dat deed je gewoon niet. De buren, de familie, het kantoor; wat moesten ze wel niet denken? De kinderen waren natuurlijk ook een belangrijke factor. Maar voor hen  was scheiden juist de beste optie, bijvoorbeeld als de vader de kinderen sloeg.

Hotelkamer

Ook in andere landen werd nog niet soepel over echtscheiding gedacht. In de staat New York in de VS was overspel de enige grond tot echtscheiding. Er werden dus ‘hotelkamerscènes’ opgenomen’: overspel werd in scene gezet, vaak met een ingehuurde actrice. De foto’s vormden het wettelijke bewijs.

De grote leugen

In de Nederlandse wet van 1838 stonden vier gronden voor echtscheiding: overspel, kwaadwillige verlating (je partner is boos weggelopen), mishandeling en gevangenisstraf. Onderlinge toestemming was niet genoeg: één van de partijen moest de schuld op zich nemen; doen alsof hij/zij overspel gespeeld had. Die constructie stond bekend als ‘De Grote Leugen’. Een leugen die echter wel aan je bleef kleven. Ook al wisten mensen dat het een leugen was; je hebt wel toegegeven vreemd te zijn gegaan. Vrienden keken je raar aan. En ook als de rechtbank uiteindelijk akkoord ging, konden mensen nog door de kerk geëxcommuniceerd worden.

Veel is veranderd…

“Het was een schande als je gescheiden was, mijn hemel. Je kon maar beter weduwe zijn, dan had je tenminste nog een beetje eer en waardering.” Aldus één van de gescheiden vrouwen in de uitzending. Gelukkig is er veel veranderd. In 1968 ging de Tweede Kamer ermee aan de slag, en in 1971 was de echtscheidingswet een feit, ondanks bezwaren van conservatieve christelijke politici. De behoefte aan scheiden bleek groot. Binnen tien jaar steeg het niveau ongeveer naar het tegenwoordige aantal.

 … maar niet alles opgelost

Toch zijn lang niet alle problemen omtrent echtscheidingen opgelost. Er zijn nog  veel ‘vechtscheidingen’, financiële problemen en kinderleed. Door op maat gemaakte scheidingsbegeleiding, mediation, financieel advies en meer diensten hopen wij u ook in de toekomst goed van dienst te zijn.