phone 085 - 043 44 66

Hoe lang is een ouderschapsplan geldig?

Hoe lang is een ouderschapsplan geldig? Indertijd heb je samen met je ex-partner afspraken gemaakt over jullie kinderen en deze vastgelegd in een ouderschapsplan.

Maar wat nu als er het één en ander verandert? Jullie kinderen worden ouder, dagelijkse dingen veranderen en misschien komen er dagen waarop ze volgens het ouderschapsplan bij hun vader of moeder zijn op een bepaald moment toch minder goed uit. Of de kinderen gaan op voetbal in plaats van op hockey, andere tijden, andere schema’s. Er kunnen dus problemen ontstaan over eerder gemaakte afspraken omdat omstandigheden nu eenmaal veranderen. Wanneer kun je een ouderschapsplan wijzigen? Hoe lang is een ouderschapsplan geldig?

Waarom een ouderschapsplan?

Vanaf maart 2009 zijn alle scheidende ouders die gezamenlijk het gezag hebben over hun minderjarige kind(eren) verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Dit ouderschapsplan moet afspraken bevatten tussen beide ouders over de verdeling van zorg- en opvoedingstaken, informatie-uitwisseling over de kinderen en kinderalimentatie. De doelstelling van het ouderschapsplan is conflicten over opvoedings- en verzorgingstaken met betrekking tot de kinderen te beperken door je als ouder te verplichten hier voorafgaand aan de scheiding formele afspraken over te maken. Je kunt zelf al aangeven tijdens het maken van het ouderschapsplan hoe lang het geldig is. Maar (wanneer) kun je een ouderschapsplan wijzigen?

Ouderschapsplan wijzigen

Regelmatig krijgen wij de vraag of het mogelijk is om de gemaakte afspraken in het ouderschapsplan te wijzigen en hoe lang een ouderschapsplan geldig is. Ja, je kunt gezamenlijk de eerder gemaakte afspraken aanpassen. Een ouderschapsplan is net zo lang geldig tot het gewijzigd wordt.

Stel dat dit samen (nog) niet lukt, wat dan?

Dan is het raadzaam om hulp in te schakelen. Settlement mediation kan als neutrale derde jullie helpen bij het maken van nieuwe én vooral werkbare afspraken. Afspraken waar zowel jullie als jullie kinderen weer mee vooruit kunnen en een ouderschapsplan dat je voorlopig niet hoeft te wijzigen.

Een ouderschapsplan groeit

Een ouderschapsplan is zeker niet statisch en groeit mee met de ontwikkeling van jullie kind(eren). Settlement mediation zorgt ervoor dat de gewijzigde afspraken worden vastgelegd. Zo blijven de afspraken duidelijk en helder en worden onduidelijkheden in de toekomst voorkomen zodat jullie je bezig kunnen houden met het ouderschap. Daar zijn jullie kinderen bij gebaat!

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op of maak een vrijblijvende afspraak voor een gratis informatiegesprek bij één van onze vestigingen.