phone 085 - 043 44 66

Hoe ontstaat een vechtscheiding?

Ouders willen het beste voor hun kinderen, dat is vaak het uitgangspunt als partners besluiten uit elkaar te gaan. Hoe komt het dan toch dat tijdens een breuk eigen belangen soms zwaarder wegen en de kinderen tijdelijk langs de zijlijn staan?

Er moet geboet worden

De intentie in eerste instantie is vaak: ‘Er samen goed uit komen en alles goed regelen voor de kinderen’. In de praktijk blijken er vaak hobbels in de weg te ontstaan. De financiële afwikkeling en emoties zijn zaken die roet in het eten gooien. Er moet recht geschieden voor aangedane pijn en de compensatie vindt vaak plaats door onredelijke eisen te stellen, met andere woorden: ‘Er moet geboet worden’! Daaronder ligt vaak de pijn, de pijn van de verbroken relatie, het onrecht dat is aangedaan.

Menselijkerwijs is het te begrijpen

Het leven zoals het was is ingestort en er komen veel dingen op je af. Er moet natuurlijk ook ontzettend veel worden geregeld. Het huis, toch de veilige haven, moet vaak verkocht worden, er blijft een restschuld over. Het is niet waar je voor hebt gekozen, de toekomst ziet er zwart uit. Hoe kan men van je verwachten dat je redelijk blijft… Nee je wilt uithalen, pijn doen, verhaal halen.

De kinderen, die komen even op een ander plan te staan

Want jij hebt een missie! Toch kan door goede begeleiding veel ellende worden voorkomen. Het is nodig om de tijd te nemen en je emoties af te laten zwakken. Emotie en ratio gaat niet samen. Of je denkt rationeel of je bent emotioneel, een middenweg is er niet. En dat is nu eenmaal hoe wij mensen ‘werken’. Belangrijk is het om tot de kern te komen en allebéi te begrijpen waarom het fout is gelopen, om jouw eigen aandeel te zien, waar is het misgegaan.. Op uitzonderingen na, zoals alcoholmisbruik en mishandeling, is het altijd een proces van twee mensen geweest. (“It takes two to tango, it takes one to make a change.”)

De Waarom-Vraag

Als de ‘waarom-vraag’ is beantwoord kan er acceptatie en aanvaarding komen. Dan is het mogelijk om rationele beslissingen te nemen en sámen als ex-partners, maar nog steeds als ouders goede afspraken te maken voor de kinderen.

Een scheiding brengt emoties met zich mee, ook als het waarom duidelijk is, maar het handelen vanuit die positie zorgt er vaak voor dat het escaleert. De enige uitweg die men ziet is de rechtbank, allebei een eigen advocaat. Mensen willen hun gelijk halen en verliezen daardoor vaak uit het oog dat ze hun recht tot eigenbeschikking weggeven. De keuze om zelf beslissingen te nemen. Het gaat niet meer over jullie zelf, het gaat over welke advocaat het slimste is en er het meeste uit kan slepen. Het is de ene advocaat tegenover de andere.

Geen weg meer terug

De communicatie loopt via de advocaten vaak niet echt bevorderlijk om daarnaast nog goede afspraken over jullie kinderen te maken. Het kost veel geld en tijd. De kinderen zijn de dupe, altijd! En vaak is de uitspraak van de rechter niet wat je had gehoopt. Maar dan is er geen weg meer terug.

Waarschijnlijk sta je raar te kijken als er ingevoerd zou worden dat elk huishouden in Nederland bemoeienis zou krijgen van de rechter. Over hoe het financieel en voor de kinderen geregeld moet zijn.

Waarom accepteren we bij een scheiding dan wel ineens dat een buitenstaander ons gaat vertellen hoe je deze zaken moet regelen? Beschikking over je eigen leven en de invulling daarvan is een groot goed, wij zijn vrij om alles te regelen zoals het ons goed lijkt. Het is fout gelopen, dat is al triest genoeg. En nee, het is niet het toekomstbeeld wat je had.

Maar een vechtscheiding… Dat is nooit de oplossing. In de rechtbank vind je alleen rechtspraak, niet jouw recht.