phone 085 - 043 44 66

Huis na scheiding op 1 naam

Na scheiding het huis op 1 naam? Wanneer jullie gaan scheiden en samen een koophuis hebben, dient er iets afgesproken te worden over het huis. Want zoals ook alle andere goederen verdeeld moeten worden, zo moet ook de waarde van het koophuis verdeeld worden.

Allereerst moet er gekeken worden naar wie op papier eigenaar is van het huis. Is één van jullie beiden eigenaar en zijn jullie niet in gemeenschap van goederen getrouwd, dan hoeven jullie geen aparte afspraken te maken over het huis. Zijn jullie getrouwd onder huwelijkse voorwaarden, en staan hierin afspraken over het huis? Dan gelden deze afspraken. Zijn jullie beiden eigenaar van het huis dan kunnen jullie het huis verkopen of het huis na de scheiding op 1 naam laten zetten.

Na scheiding huis op 1 naam verkopen?

Jullie kunnen er om verschillende redenen voor kiezen om het huis te verkopen. Misschien willen jullie allebei een frisse start maken in een ander huis of misschien is het financieel niet mogelijk dat één van beiden het huis na de scheiding overneemt. Als er een overwaarde is, dus als het bedrag dat jullie voor het huis krijgen hoger is dan de hypotheek die er op rust, dan moeten jullie deze onderling verdelen. Ook als er een restschuld overblijft na verkoop van het huis zullen jullie deze samen moeten verdelen.

Hypotheek overnemen: huis na scheiding op 1 naam

Als het financieel wel mogelijk is dat één van jullie beiden in het huis blijft wonen en de hypotheek overneemt, dan zullen jullie het huis na de scheiding op 1 naam moeten laten zetten. Tot die tijd blijven jullie beiden aansprakelijk voor de kosten van de bestaande hypotheek. Dus ook al woont u of uw ex-partner niet meer in het huis, hij of zij kan toch aangesproken worden op het betalen van de maandlasten. Het is dus zaak het huis na de scheiding snel op 1 naam te laten zetten door de hypotheek over te nemen of een nieuwe hypotheek af te sluiten.

Het huis kan na de scheiding op 1 naam gezet worden door de vertrekkende partner uit te kopen. Dit is het geval als het huis bij taxatie een overwaarde blijkt te hebben. De blijvende partner moet de vertrekkende partner de helft van de overwaarde betalen. Hiervoor is misschien een aanvullende financiering nodig. Heeft het huis juist een onderwaarde? Dan zal de vertrekkende partner de blijvende partner de helft van de onderwaarde moeten betalen. Hiervoor kunnen bijvoorbeeld ook bij het verdelen van de boedel afspraken gemaakt worden. Vervolgens moet het huis via de notaris formeel worden overgedragen. Settlement helpt jullie graag alles op een goede manier af te ronden. Maak direct een afspraak voor een gratis intakegesprek.