phone 085 - 043 44 66

Huis overnemen na scheiding?

Gaat u scheiden en heeft u samen met uw ex-partner een koopwoning? Dan kunt u mogelijk het huis overnemen na de scheiding als u dat wilt. U hoeft dan geen overdrachtsbelasting te betalen. Daarvoor moeten een aantal dingen gebeuren, die we hieronder graag voor u op een rijtje zetten.

Waarde bepalen
Allereerst zal de waarde van de koopwoning bepaald moeten worden als u het huis wil overnemen na de scheiding. Een erkend taxateur of makelaar kan de waardebepaling voor u uitvoeren. Spreek vooraf af of de taxatie bindend is, zodat jullie achteraf geen ruzie krijgen als één van beiden het niet eens is met de uitkomst van de taxatie. Dat kunt u zelfs schriftelijk vast laten leggen. U kunt ook twee makelaars laten taxeren en hiervan het gemiddelde nemen en zelf kijken naar de waarde van soortgelijke huizen in de buurt.

Financiële mogelijkheden
Vervolgens zal er gekeken moeten worden of u voldoende financiële middelen heeft om de andere helft van het huis te kunnen overnemen na de scheiding. Er wordt onder andere gekeken naar uw inkomen en de mogelijkheden om een extra hypotheek af te sluiten. De bestaande hypotheek neemt u dan over van uw ex-partner, en daarmee ook de aansprakelijkheid voor de hypotheekschuld en de te betalen maandlasten.

Ontslaan uit de hoofdelijke aansprakelijkheid
Voor de vertrekkende partner is het wenselijk dat deze ontslagen wordt uit de hoofdelijke aansprakelijkheid door deze uit te kopen. Hij of zij is dan niet meer aansprakelijk voor de schuld en de rentebetaling van de hypotheek. Een eventuele nieuwe partner kan zich weer hoofdelijk verbinden aan de bestaande hypotheek om zo de volledige hypotheek te kunnen overnemen.

Uitkopen
Het verschil tussen de getaxeerde waarde en de hypotheekschuld is de over- of onderwaarde. Bij een overwaarde moet de blijvende partner de helft van deze waarde aan de vertrekkende partner betalen. Bij een onderwaarde is dat precies andersom. Deze uitkoopsom kan mogelijk gefinancierd worden met een extra hypotheek of een verhoging van de bestaande hypotheek. Soms wordt de uitkoopsom verrekend met de verdeling van de andere goederen.

Juridische overdracht
Als alles rond is, moet de woning nog formeel juridisch overgedragen worden bij de notaris. Ook hiervoor zullen afspraken gemaakt moeten worden over wie de notariskosten betaalt. Jullie kunnen deze kosten samen delen of de blijvende partner de kosten laten betalen als zijnde ‘kosten koper’.

Wilt u het gezamenlijke huis overnemen na de scheiding, eventueel met een nieuwe partner? Settlement kijkt graag samen met u naar de mogelijkheden. Maak direct een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek.