phone 085 - 043 44 66

In Gesprek Blijven

Mensen die in het huwelijksbootje stappen gaan er vanuit dat het voor altijd is. Niemand houdt er rekening mee dat men op een later tijdstip gaat scheiden. Scheiden doet pijn, zeker als er kinderen in het spel zijn wiens wereld op de kop gezet wordt. Er zijn omstandigheden dat voortzetting van het huwelijk pijnlijker en kwalijker is dan uit elkaar gaan.Dan moeten er wel goede afspraken gemaakt worden o.b.v. de juiste informatie. Deze basis verzorgt Settlement voor u beiden. Naast goede afspraken is het belangrijk in gesprek te blijven en respect naar elkaar te tonen.

Uit elkaar, maar Hoe?

Bij een scheiding komt heel veel kijken. De belangrijkste onderwerpen zijn kinderen, wonen en geld. Settlement helpt u de juiste keuzes te maken. U wordt begeleid door het proces van scheiding waarbij er een veilige structuur wordt aangeboden. Zo behoudt u het overzicht, krijgt u de juiste informatie en wordt u geholpen de juiste beslissing te nemen. De structuur zorgt voor rust in de financiële situatie zodat u beiden zich kan richten op het ouderschap na de scheiding. De wettelijke regels worden uitgelegd en zo ook de financiële consequenties van beslissingen en tenslotte wat voor jullie nu houdbare oplossingen en afspraken zijn.

Van Echtgenoten naar Gedeeld Ouderschap

Voor kinderen is een scheiding een emotionele tijd. Zij hoeven echter niet onnodig beschadigd te worden. Bij de scheiding via Settlement is er veel aandacht voor de kinderen. U bent dan wel geen partner meer van elkaar in de toekomst maar u blijft wel een leven lang samen ouder. In die hoedanigheid blijft u met elkaar te maken hebben. Settlement heeft ruime ervaring met het opstellen van Kinderzorg modellen (ook wel ouderschapsplan genoemd), waarin alle afspraken m.b.t. de kinderen wordt vast gelegd en waar wordt omschreven wat er van u als ouder na de scheiding wordt verwacht.

Wonen na een Scheiding

De woonplek is voor iedereen, maar zeker voor de kinderen, een belangrijke basis. Veel mensen maken zich druk over de vraag waar ze wonen na de scheiding. Dat hangt o.a. af van de afspraken rond de kinderen. Co-ouderschap vraagt meer ruimte en dichter bij elkaar en de scholen wonen. Settlement inventariseert alle wensen en gezamenlijk kijken we naar de (financiële) mogelijkheden. Als alles (financieel) goed in beeld is gebracht valt vaak al een stuk angst/onzekerheid weg en kunnen goede keuzes gemaakt worden. Onder bepaalde omstandigheden is het ook mogelijk om urgentie te verkrijgen bij de woningbouwvereniging. Settlement kent de regels zodat alle mogelijkheden benut kunnen worden.

Geld

Geld moet verdeeld worden, en wel zodanig dat ieder weer (redelijk) goed verder kan. Het gaat hierbij om de verdeling van de financiële bezittingen aan de ene kant en daarnaast om de verdeling van het inkomen, oftewel alimentatie. Met behulp van diverse hulpmiddelen brengt Settlement de kosten voor de kinderen goed in beeld en worden berekeningen gemaakt voor het bepalen van de partneralimentatie. Dit vormt dan weer de basis voor de uiteindelijke verdeling, die altijd in goed overleg tot stand kan komen. Uitgangspunt is altijd dat beiden, voor zover mogelijk, op redelijke wijze verder kunnen met hun leven.

Meer Informatie?

Voor meer informatie kunt u bij Settlement geheel vrijblijvend gebruik maken van een gratis informatiegesprek. Bel voor het inplannen van een afspraak met 085-043 44 66 of vul het formulier in en wij nemen contact met u op.