phone 085 - 043 44 66

Inboedel bij scheiding inventariseren

Bij een echtscheiding moeten alle gezamenlijke bezittingen verdeeld worden. Zijn jullie op huwelijkse voorwaarden getrouwd, dan bepalen die hoe jullie de spullen moeten verdelen. De bezittingen die niet zijn opgenomen in de huwelijkse voorwaarden moeten eerlijk verdeeld worden tussen beide partners. Wanneer jullie in gemeenschap van goederen getrouwd zijn dan zijn alle bezittingen van jullie samen behoudens een aantal uitzonderingen. Waar moeten jullie aan denken bij het verdelen van de bezittingen bij een echtscheiding?

Eigen huis

Wanneer jullie een koophuis hebben op het moment dat je gaat scheiden, dan hebben jullie beide recht op de helft van de waarde van de woning minus de op de woning rustende hypotheek. Jullie kunnen besluiten dat één van beide in het huis blijft wonen. Diegene moet dan de andere partner uitkopen. Dit kan alleen als er voldoende geld beschikbaar is. Kunnen jullie de financiën niet rond krijgen, dan moet het huis verkocht worden. Het bedrag of de schuld die overblijft na het aflossen van de hypotheek, moet onderling verdeeld worden.

Huurhuis

Huren jullie samen een huis op het moment van de scheiding, dan moeten jullie bepalen wie er in het huurhuis blijft wonen. Willen jullie beide in de woning blijven, dan bepaalt de rechter wie het huis krijgt toegewezen. Op het moment dat het huis voor beide te duur is om alleen te huren, dan moeten jullie allebei opzoek naar een nieuwe woning. Mogelijk is er recht op een urgentie of zijn er mogelijkheden een andere woning aan te kopen. Voor meer informatie over scheiden en woning kunt u contact opnemen met de scheidingsadviseurs van Settlement Scheidingsbegeleiding.

Taxatie bezittingen

Naast de beslissing over de woning, moeten jullie ook de boedelverdeling regelen. Onder de inboedel valt alles van waarde wat in en rondom het huis staat. Wanneer jullie beide recht hebben op de helft van de waarde van deze bezittingen, dan is het belangrijk allereerst een inventarisatie van de gezamenlijke spullen te maken. Verknochte goederen, zoals een erfenis, sieraden of kleding zijn een uitzondering en vallen niet altijd onder de gezamenlijke bezittingen. Om inboedel uiteindelijk (eerlijk) te verdelen, is het belangrijk om de waarde van de spullen te bepalen. Dat is vaak erg lastig en de taxatie van de bezittingen kunnen jullie daarom het beste overlaten aan een taxateur.

Verdeling bezittingen

In overleg met elkaar bepalen jullie wie welke spullen meeneemt. Door beide een lijst te maken en deze naast elkaar te leggen kom je vaak al een heel eind. De spullen die jullie beide willen, moeten dan nog in goed overleg verdeeld worden. Na de verdeling tellen jullie de waarde van de spullen op om te controleren of de waarde overeenkomt. Is er een groot verschil dan kan de schuld afgekocht worden of moeten de spullen anders verdeeld worden. Lukt het niet om in goed overleg de spullen te verdelen, dan kunnen jullie met echtscheidingsbemiddeling proberen tot een oplossing te komen.

Schulden na de scheiding

Zijn er schulden, dan moeten ook deze verdeeld worden bij een echtscheiding. Denk aan een overgebleven hypotheekschuld na verkoop van het huis, kredieten en leningen bij de bank. Schulden bij een huwelijk in gemeenschap van goederen moeten net als de bezittingen eerlijk over beide partners verdeeld worden. Zelfs als het gaat om schulden die één van beide al voor het huwelijk is aangegaan. Jullie zijn dan ook beide hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden. Dit betekent dat als één van beide de schulden niet aflost, de schuldeiser bij de ander de schuld zal verhalen. Wanneer jullie getrouwd zijn op huwelijkse voorwaarden, worden de schulden verdeeld zoals in de akte is vastgelegd.

Eigen bedrijf

Er komt veel kijken bij een scheiding waar een eigen bedrijf bij betrokken is. Zijn beide werkzaam in de onderneming, dan moet er besloten worden wie de zaak voortzet na de scheiding. Het eigen bedrijf wordt bij een scheiding vaak niet verdeeld, maar de waarde kan wel (gedeeltelijk) verdeeld worden tussen beide partners. Zijn jullie in gemeenschap van goederen getrouwd dan hebben jullie beide bijvoorbeeld recht op de helft van de waarde van de onderneming. Bij huwelijkse voorwaarden is de verdeling afhankelijk van de gemaakte afspraken in de huwelijkse voorwaarden. Lees meer over wat er geregeld moet worden bij een scheiding als je ondernemer bent.

Vermogen verdelen

Bij een echtscheiding zal het vermogen verdeeld moeten worden. Bij een huwelijk in gemeenschap van goederen moet het vermogen in redelijkheid en billijkheid verdeeld worden. Lukt het niet om een goede verdeling te maken, dan kan je ook je ex-partner uitkopen. Dit gebeurt vaak wanneer één van beide in het koophuis blijft wonen. Je koopt dan (een deel) van het vermogen waar je ex-partner recht op heeft af. Bij huwelijkse voorwaarden houden jullie je aan de gemaakte afspraken over de verdeling van het vermogen die in de akte zijn vastgelegd.

Verzekeringen

Bij een scheiding wordt de verdeling van verzekeringen al snel over het hoofd gezien. Verzekeringen met een waarde, zoals een levensverzekering, moeten bij de scheiding verdeeld worden, omdat gedurende looptijd waarde wordt opgebouwd. Maar ook een no-claim korting die in de loop van de jaren is opgebouwd bij een autoverzekering, is van waarde bij de echtscheiding. Om ook de afhandeling van verzekeringen bij een echtscheiding goed te regelen is het belangrijk om uit te zoeken welke verzekeringen een waarde hebben, welke gewijzigd moeten worden en welke verzekeringen je opnieuw moet afsluiten.