phone 085 - 043 44 66

Overlijdensrisicoverzekering na scheiding (casus)

In 2013 besluiten Henk en Marja te gaan scheiden. Tijdens de gesprekken over “hoe om te gaan met de pensioenen”, besluiten zij om niet over te gaan tot de verevening van de pensioenen.

Waarom? Henk is zelfstandig ondernemer en heeft een pensioenregeling met zijn bedrijf (BV), een zogenaamd pensioen in eigen beheer (PEB).  Het bedrijf heeft geen geld beschikbaar om het aan Marja toekomende aandeel over te dragen aan een verzekeraar of bank. Daarnaast wil Marja simpelweg niet afhankelijk zijn van de resultaten van het bedrijf. Mede daarom wordt besloten, om in de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap en de te betalen partneralimentatie, een compensatie te vinden. Uiteindelijk is dat naar beider tevredenheid gelukt. So far so good. (alles ziet er dan nog relatief rooskleurig uit voor Henk en Marja)

Totdat Henk in 2015 aan de gevolgen van een ernstige ziekte komt te overlijden. Henk had uiteraard een fiscaal optimale pensioenregeling met zijn BV. Máár, net als in 2013, was er ook nu geen geld in de BV. De onderneming kan wel worden verkocht, maar als gevolg van de ziekte van Henk en het ontbreken van zijn kennis en kunde, is de opbrengst nagenoeg nihil. Bovendien heeft de BV naast een schuld bij de bank, nog een uitstaande vordering tegen Henk openstaan. Ook privé heeft Henk geen bezittingen/vermogen. Kortom: de BV blijft armlastig.

Een belangrijk gevolg van het overlijden van Henk is dat de betaling van partner- en kinderalimentatie, samen € 1.200 per maand, stopt. Met als gevolg dat Marja en de drie kinderen moeten leven van enkel het inkomen van Marja. Zij heeft een parttimebaan met nettoloon van € 1.200 per maand. Op basis hiervan voorziet Marja een groot financieel probleem.

Hoe had dit financiële drama kunnen (moeten) worden voorkomen?

In feite had Henk met de wetenschap dat hij financieel verantwoordelijk is voor drie kinderen, ervoor moeten zorgen dat er kapitaal beschikbaar zou komen bij het moment van zijn overlijden. Dit had eenvoudig kunnen worden geregeld met een overlijdensrisicoverzekering. De BV had die moeten afsluiten om het wezen- en nabestaandenpensioen veilig te stellen. Daarnaast had dit risico ook bij de gesprekken over de kinder- en partneralimentatie en het regelen van de pensioenverdeling belicht moeten worden.

Uiteindelijk komt het dus erop neer dat een overlijdensrisicoverzekering de meest gemakkelijke en goedkoopste oplossing is.  Het is dan ook belangrijk om bij het scheidingsproces alle financiële risico’s van overlijden uiteen te zetten, temeer als er een eigen onderneming in het spel is.