phone 085 - 043 44 66

Partneralimentatie Afkopen?

Mag ik de alimentatie ook afkopen?

Voor mensen die in een scheiding liggen moet er vaak in een korte periode een hoop geregeld worden. Een overweging kan zijn of het wenselijk is de alimentatie af te kopen of niet. Waar moet je rekening mee houden?

Afkoop van alimentatie

Voor de goede orde, alleen partneralimentatie kan worden afgekocht. Afkoop geldt niet voor de kinderalimentatie. Onder afkopen van alimentatie wordt het in één keer betalen van een groot bedrag, in plaats van het betalen in maandelijkse termijnen, bedoeld. Bij het bepalen van de hoogte van het bedrag kan met een aantal zaken rekening gehouden worden.

  • Een nieuwe partner

Wanneer je hebt afgesproken maandelijks een bedrag aan alimentatie te betalen, en je ex-partner zou weer gaan samenwonen of trouwen, vervalt het recht op alimentatie. De betaler van de partneralimentatie zal er geen goed gevoel aan overhouden, wanneer de koopsom is vastgesteld op basis van een duur van 12 jaar. Maar ook al wordt de koopsom over een periode van bijvoorbeeld 7 jaar vastgesteld, wat zou je gevoel zijn wanneer je ex-partner na 2 jaar al gaat samenwonen of trouwen.

  • ijziging van inkomen

Wijzigingen in het inkomen kunnen invloed hebben op de hoogte van de partneralimentatie wanneer de betaling per maand plaats zou vinden (in de komende 12 jaar). Wanneer je ex-partner in de komende jaren over een hoger eigen inkomen gaat beschikken, kan dat betekenen dat de te betalen partneralimentatie verlaagd kan worden.

Overlijden gerechtigde

De alimentatie gerechtigde kan ook binnen de gestelde termijn van 12 jaar komen te overlijden. Uiteraard stopt dan de alimentatie. Indien er is afgekocht dan is de vraag wat er met het restant gebeurt na overlijden van de gerechtigde. Het geld zou zo maar naar de nieuwe partner kunnen gaan. Hoe zou dat voelen? Uiteraard zijn daar vooraf afspraken over te maken.

Afkopen of niet?

Het afkopen van de partneralimentatie kan een optie zijn. Achteraf kan je pas beoordelen of de koopsom te hoog of misschien wel te laag is geweest. Spelen er nog andere argumenten mee in de beslissing wel of niet een koopsom? Een goede keuze kan alleen worden gemaakt na een goed advies waarbij alle voor- en nadelen zijn doorgenomen. Uiteindelijk gaat het er om dat er een afkoop bedrag bepaald wordt waarbij beide partners nadat zij volledig zijn geïnformeerd, vrede mee hebben.

Meer informatie
Wil je meer informatie over het afkopen van alimentatie? Neem dan contact met ons op.