phone 085 - 043 44 66

Rechten en plichten co-ouderschap

Na een scheiding is van het belang dat kinderen een goed contact houden met beide ouders. Het is voor kinderen belangrijk dat beide ouders bijdragen aan de zorg en opvoeding en deze op een goede wijze samen invullen. Beide ouders hebben het recht en de plicht omgang te hebben met de kinderen. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat ouders hun eigen emoties, pijn, verdriet en boosheid opzij kunnen zetten omwille van de kinderen maar dat is het jammer genoeg niet.

Wat is co-ouderschap?

Co-ouderschap kent vele varianten en evenveel ouders die allemaal een eigenwijze hebben wat betreft het opvoeden van een kind. De ouders delen samen de zorg- en de opvoedingstaken. De kinderen wonen om de beurt bij de vader en bij de moeder. Bij welke verdeling je het geen co-ouderschap meer noemt is niet precies aan te geven. Vaak denken ouders dat co-ouderschap letterlijke fifty/fifty verdeling van tijd is, zoals de ene week bij de ene ouder en de andere week bij de andere ouder. Dit is een vorm van co-ouderschap. Er zijn vele andere vormen denkbaar. Het hoeft dus geen letterlijke verdeling van tijd te zijn. Co-ouderschap is gelijke zorgverdeling.

Hoewel ouders kiezen om te gaan co-ouderen, zijn de kinderen degene die het in de praktijk moeten uitvoeren. Zij zijn het die regelmatig wisselen van huis. En daar moet je als kind wel tegen kunnen. Het zou kunnen dat een kind problemen ervaart met de wisselingen. Zoals een kind ooit zo mooi vertelde toen er aan hem werd gevraagd hoe het nou eigenlijk is om in twee huizen te wonen. Weet je zei hij als ik ’s nachts moet plassen dan loop ik weleens tegen de muur aan en dan denk ik o ja ik ben nu bij mama en dan moet ik de andere kant op.” Het is voor ieder kind belangrijk om te kijken naar een regeling waar het kind zich prettig bij voelt.

Waarom kiezen ouders voor co-ouderschap?

Ouders die voor de scheiding de zorg deelden willen dat vaak na de scheiding voortzetten. Zij kiezen eerder voor co-ouderschap.
In geval de zorg voor de scheiding voor het grote deel bij één ouder lag is het kiezen voor co-ouderschap lastiger. Het is niet zo gek dat je het liefst alles zoveel mogelijk wil laten zoals het was.

Het kan pijnlijk zijn om te ontdekken dat de ander opeens een rol opeist als ouder. Soms was het juist een punt waarover ruzie was tijdens de relatie. Een vaak gehoorde klacht is: waarom nu opeens wel? Nu hoeft het niet meer.
Maar na een scheiding moet je soms meer uren gaan werken en kun je elkaar als ouders nodig hebben om de zorg te verdelen. Verder is het best belastend als de zorg voor het grootste deel bij één ouder ligt. Je kunt vaak een leukere ouder zijn als je ook nog tijd hebt voor jezelf.

Co-ouderschap versus omgangsregeling

Co-ouderschap versus omgangsregeling, het ene is niet beter dan het ander, alleen hooguit anders. Het is essentieel om goed als ouders met elkaar door te spreken wat de wederzijdse verwachtingen zijn, wat de opvoedingslijn is, hoe ze afspraken naar elkaar toe kunnen nakomen, hoe om te gaan met de verdeling van kosten, etc. Wat is praktisch en werkbaar voor allen. Deze afspraken kunnen worden opgenomen in een ouderschapsregeling maar het fundament zit in de gezamenlijke gesprekken. Immers, afspraken staan leuk op papier, maar daarna moet het natuurlijk in de praktijk uitgevoerd worden. Een goede begeleiding hierbij biedt uitkomst. De scheidingsspecialisten van Settlement kunnen u hierbij goed begeleiden.