phone 085 - 043 44 66

Scheiden en eigen huis

Wilt u scheiden en heeft u een eigen huis samen? De mediators van Settlement Scheidingsbegeleiding helpen u graag met uw vragen. Wanneer u een huis gaat kopen, wordt de maximale hoogte van de hypotheek onder andere gebaseerd op het inkomen. Voor het huis dat u samen met uw ex-partner gekocht heeft, is de hypotheek dus nog gebaseerd op allebei jullie inkomens. Wanneer jullie uit elkaar gaan of gaan scheiden, is het daarom in de meeste gevallen zo dat één van beide partners niet zomaar de hypotheek over kan nemen omdat hij of zij de maandelijkse lasten niet alleen kan dragen. Als jullie gaan scheiden moet het eigen huis dan vaak verkocht worden.

Wanneer het huis niet op naam van jullie beiden staat, is er niets aan de hand. De eigenaar kan dan gewoon in het huis blijven wonen. Zijn jullie echter in gemeenschap van goederen getrouwd, dan zijn jullie automatisch allebei voor de helft eigenaar van het huis en dus ook van de hypotheekschuld. Wanneer jullie gaan scheiden, zal het eigen huis verdeeld moeten worden, zelfs als het huis nog steeds op naam van één van jullie staat. U heeft dan de mogelijkheid om het huis te verkopen of uw ex-partner uit te kopen.

Huis verkopen

Het staat jullie vrij om het huis te verkopen. Heeft het huis een overwaarde? Dan dient deze overwaarde, ook wel eigenwoningreserve, tot drie jaar na de verkoop gebruikt te worden voor de aankoop van een andere woning. Dat noemen we de bijleenregeling. Wanneer u dit niet doet, krijgt u over dit bedrag geen hypotheekrenteaftrek. Ieder krijgt zijn deel van de waarde naar eigendomsverhouding. Heeft het huis een onderwaarde? Dan moet de restschuld tussen jullie beiden verdeeld worden. Hiervoor kan eigen geld, andere bezittingen of het verhogen van de hypotheek nodig zijn.

Door een adviseur in te schakelen, komt u te weten of uw inkomen toereikend is voor de nieuwe hypotheek van het eigen huis, rekening houden met alimentatieverplichtingen. Moet u bijvoorbeeld jaarlijks een bedrag aan partneralimentatie betalen, dan wordt dat bedrag van uw jaarinkomen afgetrokken. Ook kan de adviseur een alimentatieberekening maken, zodat u weet hoe u er financieel bijzit en of het nodig is het huis te verkopen. De afspraken over de alimentatie en de hypotheek kunnen vervolgens vastgelegd worden in het echtscheidingsconvenant.

Scheiden en in het eigen huis blijven wonen

Wil één van beiden het huis toch overnemen, dan zal hij of zij de andere partner uit moeten kopen als jullie gaan scheiden. Wanneer het eigen huis een overwaarde heeft, dient hiervoor een uitkoopsom betaald te worden. Deze uitkoopsom bedraagt de helft van de geschatte overwaarde. Heeft het huis juist een onderwaarde, het huis brengt dan minder op dan de hypotheekschuld hoog is, dan moet de vertrekkende partner zijn of haar deel van de schuld aan de blijvende partner vergoeden.

Is het nodig een nieuwe hypotheek af te sluiten om de uitkoopsom te betalen, dan moet deze minimaal annuïtair afgelost worden, anders krijgt u over dit deel geen hypotheekrenteaftrek. Bent u de vertrekkende partner, dus is het huis voor u geen hoofdverblijf meer, dan komt u voor de inkomstenbelasting niet langer in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek. Hiervoor geldt bij de Belastingdienst een speciale scheidingsregeling. U krijgt twee jaar de tijd van de Belastingdienst om uw financiële zaken aan te passen en het huis te verkopen. Uw helft van het eigen huis blijft na het scheiden dan wel ter beschikking staan aan uw ex-partner, waardoor het huis fiscaal toch twee jaar als eigen huis behandeld wordt. U heeft dan nog twee jaar recht op hypotheekrenteaftrek over uw eigenwoningschuld. Na deze twee jaar wordt het eigen huis belast in box 3.

Wat als uw ex-partner niet meebetaalt?

Zolang jullie beiden eigenaar van het huis zijn, moeten jullie beiden de hypotheeklasten betalen. Maar wat nu als uw ex-partner na het scheiden de lasten van het eigen huis niet meer betaalt? Probeer dan samen in goed overleg een oplossing te vinden. Betaalt hij of zij niet meer uit onwil of simpelweg omdat dat financieel niet meer mogelijk is? U kunt uw ex-partner via een aangetekende brief in gebreke stellen. Helpt dat niet, dan kunt u juridische hulp of een scheidingsmediator inschakelen.

Hypotheekakte wijzigen

Gaan jullie scheiden en blijft het eigen huis eigendom van één van jullie beiden? Dan zal dat in een notariële akte, de akte van verdeling, moeten worden vastgelegd. Ook zal degene die het huis verlaat ontslagen moeten worden van de hoofdelijke aansprakelijkheid. Hiervoor is schriftelijke toestemming van de hypotheekverstrekker nodig. De hypotheekverstrekker zal dan naar het echtscheidingsconvenant vragen. De notaris moet de wijziging vervolgens doorgeven bij het Kadaster, met de zogenaamde ‘royementsakte’.

Vaak zijn dit soort wijzigingen lastig om zelf door te voeren en is het fijn hiervoor de hulp van een mediator in te kunnen schakelen. Settlement Scheidingsbegeleiding, een ervaren scheidingsmediator, helpt jullie hier graag bij. Samen kijken we wat de mogelijkheden zijn en de eventuele financiële consequenties. Vervolgens proberen we tot een oplossing te komen die voor jullie allebei reëel en acceptabel is. De afspraken kunnen we voor u vastleggen in een echtscheidingsconvenant. Ook zorgen we ervoor dat de wijzigingen goed worden doorgegeven aan de notaris en hypotheekverstrekker, zodat jullie nergens omkijken naar hebben.

Wilt u direct een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.