phone 085 - 043 44 66

Scheiden en hypotheek

Hebben u en uw partner samen een huis maar hebben jullie besloten uit elkaar te gaan? Dan zullen er besluiten genomen moeten worden over het huis. Wil één van jullie beiden in het huis blijven wonen of willen jullie allebei ergens anders gaan wonen? Dat heeft allemaal consequenties voor jullie hypotheek.

Wanneer één van beide partners in het huis wil blijven wonen, zal de andere partner allereerst uit de hoofdelijke aansprakelijkheid ontslagen moeten worden. De ex-partner is dan na het scheiden niet meer aansprakelijk voor de betaling van de maandelijkse termijnen van de hypotheek. Beide partners moeten een akte ondertekenen dat ze akkoord gaan met het ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid.

Daarnaast zal na het scheiden de hypotheek voor de in het huis achterblijvende partner als een nieuwe hypotheek beoordeeld worden. Er wordt door de hypotheekverstrekker opnieuw naar het inkomen van de achterblijver gekeken, naar de waarde van het huis en naar de huidige hypotheekregels. Omdat de regels sterk veranderd zijn, wordt er kritisch gekeken of de woonlasten nog betaald kunnen worden. Bovendien moet ook het deel van de ex-partner aflost worden. Dat kan alleen annuïtair of lineair om volledige hypotheekrenteaftrek te kunnen ontvangen. Soms komt er daarnaast nog een uitkoopsom bij die betaald moet worden, waardoor er na het scheiden nog minder hypotheek verkregen kan worden.

Explain regeling

Ook mag het deel dat u overneemt van uw ex-partner volgens de regels niet meer aflossingsvrij zijn. De AFM zegt echter dat bij scheiden andere regels voor een hypotheek gelden. Dat het in bijzondere situaties in het belang van de klant is van de regels af te wijken volgens de zogenaamde ‘explain regeling’. Het zou namelijk het gemakkelijkste zijn als na het scheiden de hypotheek eenvoudigweg door de achterblijvende partner overgenomen zou kunnen worden. Wanneer uw hypotheekverstrekker u hier niet zelf op attendeert, kunt u hem erop wijzen.

Wilt u als achterblijvende partner gewoon hypotheekrenteaftrek blijven ontvangen? Dan moet u een nieuwe hypotheekschuld binnen 30 jaar volledig annuïtair of lineair aflossen, ook een eventuele verhoging van de hypotheek om de uitkoopsom te kunnen betalen. Omdat de regels hierover best ingewikkeld zijn, kan het verstandig zijn een adviseur in de hand te nemen om al uw zaken goed te laten regelen.

Hulp van een mediator

Settlement Scheidingsbegeleiding helpt u graag alle zaken rondom uw echtscheiding goed te regelen. We kijken als onafhankelijke partij hoe jullie ervoor staan en begeleiden jullie in het traject tot het komen van werkbare afspraken. Alles gaat in goed overleg, zonder winnaar of verliezer. Maak direct een afspraak bij een vestiging bij u in de buurt voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. U kunt online alvast kijken naar de praktische standaard pakketten die wij aanbieden en de mogelijkheid tot maatwerk. We leggen u er graag meer over uit tijdens ons eerste gesprek.