phone 085 - 043 44 66

Scheiden zonder advocaat?

Misschien heb je het idee dat je altijd een advocaat nodig hebt om te kunnen scheiden. Dit klopt. Een advocaat moet altijd de scheiding indienen bij de rechter. Je kunt dus juridisch gezien niet scheiden zonder advocaat. Dit betekent niet dat je altijd ook voor het hele traject een advocaat moet inschakelen.

Je kunt er ook voor kiezen om een mediator in te schakelen die het scheidingsproces met jullie gaat begeleiden. Die overhandigt dan de stukken op het eind aan een advocaat die de laatste handeling uit voert om te kunnen scheiden. Als je echt niet door een deur kan met je ex partner dan is het wel aan te raden een advocaat in te schakelen. Anders is mediation een prettig en betaalbaar alternatief. Als je niet getrouwd bent kun je uiteraard wel uit elkaar gaan zonder advocaat.

Voorwaarden scheiden zonder advocaat

De belangrijkste voorwaarden waar je aan moet voldoen om te kunnen scheiden zonder advocaat gedurende het hele traject,  is dat jullie het met elkaar eens zijn over de beslissingen die genomen moeten worden. Vinden jullie het een uitdaging? Dan kan een mediator uitkomst bieden en jullie begeleiden. Zeker wanneer er kinderen zijn. Wanneer je minderjarige kinderen hebt en getrouwd, ben je als ouders verplicht samen een ouderschapsplan te maken dat door de rechter getoetst wordt. Een mediator kan jullie helpen bij het opstellen van een ouderschapsplan en bij het samen maken van afspraken op een respectabele manier. Daarnaast kunnen wij jullie helpen met het scheidingsproces zelf; de emoties maar ook de zakelijke aspecten van scheiden.

Persoonlijke aandacht voor jullie én de kinderen

Bij Settlement vinden we persoonlijke begeleiding erg belangrijk. Zeker wanneer jullie kinderen hebben samen, is het fijn als jullie de beslissingen samen in goed overleg kunnen maken. Een mediator kan jullie hierbij helpen. Hij is er voor jullie en voor jullie kinderen. Met de kinderen kunnen speciale kindgesprekken gevoerd worden. Tijdens zo’n gesprek kunnen ze in een veilige omgeving aangeven wat hun wensen zijn en hoe ze over de scheiding denken. Dat is een vertrouwelijk gesprek tussen de mediator en jullie kind(eren). De bevindingen die uit deze gesprekken komen, kunnen weer meegenomen worden bij het opstellen van een verplicht ouderschapsplan.

Vraag een gratis informatiegesprek aan bij één van onze vestigingen. We helpen jullie en jullie kind(eren) graag.