phone 085 - 043 44 66

Scheiden zonder kinderen

Het kabinet heeft ervoor gezorgd dat scheiden voor echtparen zonder kinderen een stuk gemakkelijker is geworden. Ook een notaris kan een verzoek tot echtscheiding indienen. Voorheen kon alleen een advocaat dat. Daarnaast mag het verzoek bij een medewerker van de burgerlijke stand ingediend worden, in plaats van bij de rechtbank, die dan na moet gaan of aan alle voorwaarden voldaan is. Er hoeft geen rechter meer aan te pas te komen wanneer u wilt scheiden zonder kinderen.

Echtparen kunnen alleen van deze regeling gebruikmaken als er geen minderjarige kinderen in het spel zijn, omdat er dan een ouderschapsplan gemaakt moet worden dat door een rechter beoordeeld moet worden. Daarnaast moeten beide partners het met elkaar eens zijn over de scheiding en een gemeenschappelijk verzoek indienen. Van alle echtscheidingen is dat in meer dan de helft van de gevallen. De partners moeten nogmaals persoonlijk bij het gemeentehuis melden dat ze willen scheiden en zich legitimeren. Vanaf veertien dagen na het aanvragen van de scheiding wordt de echtscheiding vervolgens uitgesproken.

Scheidingsbemiddeling zonder kinderen

Tegenwoordig kiezen steeds meer echtparen zonder kinderen ervoor te scheiden met behulp van scheidingsbemiddeling via de notaris, in plaats van met behulp van advocaten. Een reden hiervoor is dat dat in veel gevallen goedkoper is dan scheiden via een advocaat. Daarnaast geeft een advocaat nog over veel meer zaken advies, zoals over alimentatie en pensioenverevening. De notaris die bijvoorbeeld ook de verdeling van de inboedel regelt of de overdracht van het huis, kan dan ook meteen de officiële scheidingsaanvraag indienen bij de rechtbank.

Ook in de rechtszaal zelf heeft de notaris een grotere rol gekregen. Een notaris mag namens één van de partners op de zitting verschijnen als het om een mondelinge behandeling bij de rechter gaat of als raadsman fungeren voor degenen die bij de zitting aanwezig moeten zijn.

Mediation bij scheiding

Ook als scheiden bij echtparen zonder kinderen moeizaam verloopt, kan dat negatieve effecten hebben op de onderlinge relatie na de scheiding. Een mediator kan helpen de scheiding in harmonie te laten verlopen en goede afspraken te maken voor het echtscheidingsconvenant, bijvoorbeeld over de woning, de alimentatie en de boedelverdeling. Hierin staan de afspraken die golden ten tijde van het huwelijk maar ook de nieuwe afspraken die na de ontbinding van het huwelijk gaan gelden. Na ondertekening van het echtscheidingsconvenant kan het verzoek tot echtscheiding ingediend worden.

Settlement is er voor u om uw scheiding in goede banen te leiden en alle ‘zakelijke’ afspraken duidelijk op papier te zetten. We scheppen een helder financieel toekomstbeeld zodat u met een gerust hart verder kunt. Een eerste kennismakingsgesprek is altijd gratis. Neem vrijblijvend contact met ons op om een afspraak te maken bij een vestiging bij u in de buurt. Wij hebben een landelijk mediatornetwerk.