phone 085 - 043 44 66

Scheiding indienen vóór 1 juli

Waarom is in het kader van echtscheiding 1 juli zo’n belangrijke datum?

Om voor dit jaar, als alleenstaand ouder, nog in aanmerking te kunnen komen voor een aantal fiscale voordelen (de heffingskortingen) is het belangrijk dat het verzoekschrift tot echtscheiding is ingediend bij de Rechtbank. Ook als je aan het begin staat van de echtscheidingsprocedure (proces) kom je hiervoor in aanmerking. Het recht op de heffingskortingen is gekoppeld aan het feit dat je minimaal een ½ jaar alleenstaand ouder moet zijn.

De voorwaarden zijn als volgt:

  1. Eén van beide partners vóór 1 juli een ander (tijdelijk) woonadres moet hebben. De adreswijziging moet in de Gemeentelijke Basisadministratie bekend zijn.
  2. Het verzoek tot echtscheiding zal ingediend moeten zijn vóór 1 juli 2015.

Let op 30 juni is de laatste werkdag van de Rechtbank.

Op het moment dat het verzoekschrift tot echtscheiding wordt ingediend bij de Rechtbank hoef je samen nog geen overeenstemming te hebben over alles wat geregeld moet worden. Samen heb je dan nog ruim de tijd om de echtscheiding te regelen en het convenant of vaststellingsovereenkomst in te dienen bij de Rechtbank.
Voor samenwoners die gaan scheiden is alleen de 1ste voorwaarde van toepassing om in aanmerking te komen voor de heffingskortingen.

Welke fiscale voordelen zijn er?

Heffingskorting

Inkomensafhankelijke combinatie korting
Afhankelijk van het arbeidsinkomen is de heffingskorting oplopend tot maximaal € 2.152,00 per jaar, mits er een kind tot 12 jaar (geboren na 31 december 2002) op hetzelfde adres in de gemeentelijke basisadministratie is ingeschreven en je niet samenwonend of de minstverdienende partner bent.

Voordeel per jaar per ouder
De heffingskorting kan per ouder, bij meer dan 1 kind of indien co-ouderschap (in ieder geval minimaal 3 dagen per week verblijf andere ouder)  per jaar dus oplopen tot € 2.152,00, dat is € 179,00 per maand.

Toeslagen

Wat verandert er aan het kindgebonden budget?

  1. Alleenstaande ouders krijgen extra kindgebonden budget. Ze ontvangen een alleenstaande ouderkop van maximaal €3.050,- per jaar.
  2. De inkomensgrens is omlaag gegaan tov het jaar 2014.
  3. De bedragen voor het eerste en tweede kind gaan per 1 januari 2015 omhoog.
  4. Het recht op de alleenstaande ouderkop wordt afhankelijk gemaakt van het recht op het kindgebonden budget. De afbouwgrens van het kindgebonden budget wordt in 2015 verlaagd naar € 19.767,-.

Wie kan mij advies geven?

Je kunt bij Settlement terecht voor advies en begeleiding tijdens je scheiding, maar ook voor het aanvragen van de heffingskortingen evenals het indienen van het verzoekschrift bij de Rechtbank. Neem gerust contact met ons op of maak een afspraak voor een gratis en vrijblijvend informatiegesprek.