phone 085 - 043 44 66

Scheiding regelen

Eindelijk is het hoge woord eruit, u wilt scheiden. Dat is iets wat u niet zomaar over een nacht ijs besloten heeft, daarom wilt u de hele afhandeling van de scheiding ook netjes regelen. We vertellen u graag welke stappen hierna volgen om jullie levens zowel zakelijk als emotioneel te ontvlechten.

Scheidingsmelding

Misschien heeft u het al gedaan, maar anders zult u uw partner moeten melden dat u wilt gaan scheiden. Dat kan voor uw partner als een complete verrassing komen, dus breng de scheidingsmelding zorgvuldig. Doe dat persoonlijk en zonder alleen maar met verwijten te komen. Leg uw partner daarentegen rustig uit waarom u denkt dat het beter is om te gaan scheiden.

Hulp zoeken

Een scheiding regelen is iets wat u niet alleen kunt. Schakel daarom professionele hulp in om de scheiding deskundig te regelen. U kunt kiezen voor een advocaat of een mediator. Welke hulp de juiste is, hangt voornamelijk af van de manier waarop u wilt scheiden. Wilt u beiden uw eigen advocaat om er voor uzelf zoveel mogelijk uit te slepen of wilt u een advocaat delen voor het juridische stuk? Of willen jullie juist met elkaar in gesprek blijven en in onderling overleg, zowel zakelijk als emotioneel, alle afspraken op een rijtje zetten? Door nu op goede voet met elkaar te blijven, kunnen problemen in de toekomst voorkomen worden als jullie dan nog steeds met elkaar te maken krijgen, en kunnen jullie de emoties die nu meespelen rustig uitpraten.

Alleen een advocaat mag een verzoekschrift voor de echtscheiding bij de rechtbank indienen. Daarom werkt een mediator voor dit stuk vaak samen met een advocaat.

Gegevens verzamelen

Voor het op de juiste manier regelen van de scheiding heeft een advocaat of mediator allerlei gegevens van jullie nodig en van jullie kinderen, zoals eventuele huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden en kopieën van jullie legitimaties.

Inboedel verdelen

Zet al jullie bezittingen en schulden op een rijtje onder elkaar met de eventuele bewijsstukken erbij, zoals de hypotheekakte, bankafschriften en beleggingen. Jullie kunnen onderling alvast een verdeling met elkaar bespreken.

Alimentatie

Voor het berekenen van de partneralimentatie en eventuele kinderalimentatie heeft u gegevens over het inkomen van u en uw partner nodig, de vaste (woon)lasten die jullie betalen, uitkeringen, studiekosten, kosten voor kinderopvang en zorgverzekering etc. Samen kunnen jullie vast nadenken over het huis. Wil één van beiden in het huis blijven wonen of willen jullie het huis verkopen? Moet een partner uitgekocht worden? Wanneer u alle gegevens verzameld heeft, wordt eerder duidelijk hoe u er straks financieel bij komt te zitten.

Pensioen

Omdat een scheiding ook gevolgen kan hebben voor uw pensioen, zult u ook hiervan de benodigde gegevens moeten verzamelen.

Ouderschapsplan

Wanneer jullie samen kinderen hebben, zijn jullie wettelijk verplicht een ouderschapsplan op te stellen. De afspraken die hierin vastgelegd worden, worden samen met het verzoek tot scheiding bij de rechtbank ingediend. Ook bent u volgens de wet verplicht rekening te houden met de voorkeur van uw kinderen. Een mediator helpt u graag de kosten, zorg- en opvoedtaken goed te verdelen.

Maak direct een afspraak bij Settlement Scheidingsbegeleiding om ons als deskundige mediator uw scheiding te laten regelen.