phone 085 - 043 44 66

Scheiding teruggave belasting

Als u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan dan bent u per definitie fiscale partners van elkaar. Voor de belastingdienst bent u geen fiscale partners meer op het moment dat jullie niet meer staan ingeschreven op hetzelfde adres én wanneer er een verzoek tot echtscheiding is ingediend bij de rechtbank. In het jaar van de scheiding kunt u nog wel er voor kiezen om fiscale partners te zijn voor het hele belastingjaar. Fiscaal partnerschap heeft als voordeel dat jullie sommige inkomsten en aftrekposten onderling zo gunstig mogelijk mogen verdelen.

Verandering in heffingskortingen

Kortingen op de inkomstenbelasting en volksverzekeringen worden heffingskortingen genoemd. Scheiden kan gevolgen hebben voor het recht op deze kortingen. Iedereen heeft in principe recht op de algemene heffingskorting en indien er inkomen uit arbeid is op de arbeidskorting. Daarbij kunnen nog aanvullende kortingen van toepassing zijn afhankelijk van uw situatie. De datum van de officiële scheiding is voor de belastingdienst van belang om te bepalen of u dat jaar recht hebt op bepaalde heffingskortingen. In de meeste gevallen geldt dat een scheiding voor 1 juli kan leiden tot aanvullende kortingen. Let op dat u de kortingen op tijd aan vraagt of aan past om niet voor verrassingen te komen te staan.

Aftrekposten bij een echtscheiding

De kosten van de scheiding zelf zijn niet aftrekbaar voor de belasting tenzij het in bijzondere situaties als financieel advies gezien wordt bij omzetting van de hypotheek. De Scheidingsmediators van Settlement kunnen u hierbij adviseren en u zo veel geld besparen. Betaalt u na de scheiding partneralimentatie, dan mag u deze kosten wel aftrekken van de inkomstenbelasting. De alimentatie moet dan wel verplicht en rechtens afdwingbaar zijn. Dat kan door de afspraken op te nemen in het echtscheidingsconvenant en die door de rechter te laten bekrachtigen.

Wanneer uw ex-partner in een huis woont dat voor een deel uw eigendom is, heeft u mogelijk recht op hypotheekrenteaftrek over een periode van 2 jaar. Betaalt u nog mee aan de huur? Dan kun u deze kosten ook aftrekken als bijdrage in onderhoud van de ex-partner. De kosten die verbonden zijn aan het betalen of herzien van de alimentatie zijn niet aftrekbaar.

Hebt u recht op alimentatie, dan mag u de kosten om partneralimentatie en kinderalimentatie te verkrijgen, te behouden of te verhogen, aftrekken. De partneralimentatie moet u daarnaast bij de belastingdienst opgeven als inkomen waarover niet alleen inkomstenbelasting moet worden afgedragen maar ook eventueel premie ZVW, deze laatste wordt vaak vergeten. Zorg ervoor dat u goed advies krijgt via de mediators van Settlement. De kinderalimentatie is niet aftrekbaar voor de belasting.

Tot slot is het belangrijk om uit te zoeken wat de scheiding betekent voor de hypotheekrenteaftrek wanneer u samen een koophuis heeft.

Aanpassen voorlopige aanslag

Na een scheiding verandert uw situatie. In een voorlopige aanslag (zowel voor inkomstenbelasting als toeslagen) berekent de belastingdienst op basis van het voorgaande jaar hoeveel belasting en/of toeslagen u moet betalen of hoeveel u ontvangt. Na een scheiding verandert uw financiële situatie. Het is daarom belangrijk om de aanslag zo snel mogelijk aan te passen aan de nieuwe situatie. Zo voorkomt u dat u later belasting bij moet betalen of nu juist te weinig ontvangt.

Het advies van de Scheidingsmediators:

  • Houdt het moment in de gaten dat u geen fiscaal partner meer bent
  • Zorg dat u de voorlopige teruggave en de toeslagen op tijd aanvraagt of aan laat passen
  • Win advies in omtrent de verdeling van de woning en de fiscale gevolgen voor u en uw partner