phone 085 - 043 44 66

Scheidingsprocedure

Hoe ziet een echtscheidingsprocedure er uit? Voor de echtscheiding zijn in de wet verschillende zaken geregeld waar je rekening mee moet houden. Hoe de echtscheidingsprocedure verloopt, kan afhangen van de manier waarop jullie destijds getrouwd zijn. Je partner en jij kunnen op verschillende manieren uit elkaar gaan: door een echtscheiding, het beëindigen van een geregistreerd partnerschap, een scheiding van tafel en bed en door ontbinding van het huwelijk nadat je van tafel en bed gescheiden bent. In de meeste gevallen zal je te maken krijgen met de rechtbank.

Als jullie uit elkaar gaan en niet getrouwd zijn, is het allemaal wat eenvoudiger. Toch moet je ook dan zaken regelen net als bij een huwelijk alleen hoeft de beeindiging niet door de rechtbank bekrachtigd te worden.

Echtscheidingsconvenant bij scheiden

Als je gaat scheiden, kun je een echtscheidingsconvenant opstellen. Daarin maak je afspraken over bijvoorbeeld alimentatie, de verdeling van de bezittingen en schulden en je pensioen. Bovendien moet je een regeling voor de kinderen afspreken.

Geregistreerd partnerschap beëindigen

De gevolgen van een geregistreerd partnerschap zijn bijna hetzelfde als die van een huwelijk. Er zijn echter wel enkele verschillen tussen het ontbinden van een geregistreerd partnerschap en een echtscheiding.

Voorlopige voorziening

Als je besluit te gaan scheiden zorgt dit vaak ook voor veel onduidelijkheid. Een voorlopige voorziening kan rust bieden in een hectische tijd.

Scheiding van tafel en bed

Bij een scheiding van tafel en bed blijf je volgens de wet getrouwd, maar leef je apart van elkaar. Je hebt dus dezelfde rechten en plichten als tijdens het huwelijk. Een scheiding van tafel en bed is geen officiële scheiding, maar toch komt er een rechter aan te pas.

Flitsscheiding afgeschaft

De flitsscheiding was een snelle manier om te scheiden. Als je destijds uit elkaar bent gegaan door middel van een flitsscheiding, kun je nu tegen problemen aanlopen.

Verzoekschrift tot echtscheiding

Als jullie willen scheiden, moet je een verzoekschrift tot echtscheiding laten opstellen . Settlement Scheidingsbegeleiding neemt deze taak voor zijn rekening in overleg met de advocaat. Die advocaat dient het verzoekschrift tot echtscheiding in bij de rechtbank waarvan u beiden een bericht ontvangt.