phone 085 - 043 44 66

Schulden en leningen voor en tijdens huwelijk

Scheiden is al vervelend genoeg, laat staan dat u ook nog eens met schulden achterblijft. Wat betekent dat voor u? Hoe gaan de schulden verdeeld worden? Wat zijn uw rechten en plichten? Hoe voorkomt u dat u voor de schulden van uw ex-partner opdraait? Onze scheidingsadviseurs van Settlement Scheidingsbegeleiding leggen u het hieronder graag verder uit.

Schulden van voor het huwelijk

Als u in gemeenschap van goederen getrouwd bent, bent u in principe via het huwelijk ook verbonden aan alle schulden die al bestonden voor jullie gingen trouwen, waardoor bij scheiden de schulden gedeeld zullen moeten worden. Dat is over het algemeen niet zo als u op huwelijkse voorwaarden getrouwd bent.

Schulden van tijdens het huwelijk

Bent u in gemeenschap van goederen getrouwd, dan blijft u na het huwelijk (afzonderlijk) hoofdelijk aansprakelijk voor de gemaakte schulden. Zelfs als u in het echtscheidingsconvenant een andere verdeling afspreekt en zelfs als de schulden uitsluitend op naam van uw ex-partner staan of buiten uw medeweten afgesloten zijn. Ook aanwezige creditcardschulden dienen in het echtscheidingsconvenant opgenomen te worden.

Bij huwelijkse voorwaarden hebben jullie samen afgesproken hoe de verdeling bij een scheiding is. Echter gemeenschappelijke schulden die ontstaan zijn dienen toch gedeeld te worden. Ook een woning die slechts op naam van één van beide partners staat maar die niet aantoonbaar alleen door die partner gefinancierd is, wordt wel als gezamenlijk gezien bij bijvoorbeeld een faillissement.

Woonden jullie samen zonder samenlevingscontract of huwelijk, dan kunt u alleen aansprakelijk gesteld worden voor financiële verplichtingen die jullie samen aangegaan zijn.

Schulden van na het huwelijk

Op schulden die na het scheiden door uw ex-partner gemaakt zijn kunt u niet aangesproken worden.

Akkoord met verdeling

Weet u hoe bij scheiden de schulden verdeeld zullen gaan worden? Dan dient de schuldeiser hier nog akkoord mee te gaan. Gaat hij niet akkoord met de verdeling of de eventuele schuldovername door één van u beiden dan kan hij jullie alsnog beiden hoofdelijk aansprakelijk stellen. Het zou bijvoorbeeld zomaar kunnen dat de bank er niet akkoord mee gaat dat één van u beiden het huis en de hypotheek overneemt, omdat de blijvende partner de hypotheeklasten alleen niet kan dragen.

De verdeling van de schulden spreekt u in het echtscheidingsconvenant af. Dat betekent echter niet dat u niet meer aansprakelijk gesteld kunt worden voor de andere schulden. Weigert uw ex-partner zijn of haar schulden te betalen, dan kunt u daar toch op aangesproken worden omdat de regeling in het echtscheidingsconvenant alleen een afspraak tussen u en uw ex-partner is. U kunt met de schuldeiser proberen nieuwe afspraken te maken. Hoe kunt u deze situatie proberen te voorkomen?

  • Breng alle schulden in kaart: zo voorkomt u dat er nog nieuwe schulden kunnen ontstaan terwijl de scheiding nog niet officieel is. Zet alle openstaande rekeningen, aankopen op afbetaling, leningen bij de bank en creditcardschulden op een rijtje. U kunt de rechter desgewenst om een voorlopige voorziening vragen, een voorlopige beslissing over de verdeling.
  • Los openstaande schulden nog voor de scheiding af als dat mogelijk is, zodat u niet met een incassoprocedure te maken krijgt.
  • Spreek bij voorkeur in goed overleg af dat één van beiden de schulden aan de schuldeiser afbetaalt, en dat de ander zijn of haar deel overmaakt aan deze partner. Zo blijft het overzichtelijk.
  • Neemt één partner de schuld over, vraag de schuldeiser dan om hiermee akkoord te gaan, zodat de andere partner niet meer aansprakelijk gesteld kan worden. Vooral bij een hypotheek is dit erg belangrijk omdat een hypotheekverstrekker niet zomaar akkoord gaat.
  • U kunt overwegen alle schulden af te lossen met één nieuwe lening. Iedere partner kan dan een eigen lening afsluiten om de eigen schulden af te lossen. U bent dan alleen aansprakelijk voor uw eigen lening en dus uw eigen schuld. Ook dat houdt het overzichtelijk. U moet wel voldoende inkomen hebben om de lening af te sluiten en af te lossen.
  • U kunt eventueel het deel van uw partner ook aflossen, om te voorkomen dat de schulden nog verder oplopen. U moet het geld dan echter wel weer bij uw ex-partner verhalen.

De Scheidingsadviseurs van Settlement Scheidingsbegeleiding denken we altijd met u mee. De bestaande schulden zullen netjes tussen jullie beiden verdeeld worden. We kijken naar uw persoonlijke situatie en naar wat uw wensen zijn. Bent u bijvoorbeeld bang voor nieuwe schulden, dan kunnen we de scheiding indien gewenst versneld in gang zetten. Is u via de rechtbank een schuldsaneringsmaatregel opgelegd, dan houden we daar rekening mee bij het opstellen van het echtscheidingsconvenant.

Bij de scheidingsmediators van Settlement Scheidingsbegeleiding kunt u zelf kiezen hoe u wilt dat wij u helpen. U heeft de keuze uit één van onze standaard pakketten maar u kunt zelf ook een volledig pakket op maat samenstellen, bijvoorbeeld met een alimentatieberekening met persoonlijke uitleg. Dankzij onze jarenlange scheidingsbemiddeling zorgen we ervoor dat u met een fijn gevoel op uw scheiding terugkijkt. We gaan onafhankelijk te werk omdat we vinden dat iedereen recht heeft op een onpartijdige mediator. Maak direct een afspraak bij een vestiging van Settlement. Met vestigingen van Uithoorn tot Arnhem vindt u altijd een vestiging bij u in de buurt.