phone 085 - 043 44 66

Tijd om het ouderschapsplan aan te passen: hoe pakt u dat aan?

Het is inmiddels al weer enige jaren geleden dat jullie gescheiden zijn en het ouderschapsplan opgesteld werd. In die jaren zijn er wat dingen veranderd en is de rust weer wat wedergekeerd. Het ouderschapsplan dat jullie destijds opgesteld hadden, past misschien niet meer zo goed bij de huidige situatie omdat jullie woonsituaties bijvoorbeeld veranderd zijn of het ondertussen nog duidelijker is hoe zorg, wonen en de kosten het beste verdeeld kunnen worden. Het is dan mogelijk het ouderschapsplan voor minderjarige kinderen aan te passen.

Wat kan er aangepast worden in het ouderschapsplan?

De eisen die voor een ouderschapsplan gelden zijn niet veranderd. Er moet in ieder geval in staan hoe de zorg- en opvoedingstaken en de kosten verdeeld worden, hoe de informatievoorziening verloopt en welke omgangsregels er gelden. Ook het feit dat een ouderschapsplan nog steeds verplicht is, is niet veranderd. Heeft u bijvoorbeeld een andere baan of andere werktijden gekregen, bent u meer of minder gaan verdienen of komen er vanuit uw kind(eren) andere wensen? Dan kunt u daarover nieuwe afspraken vastleggen in het ouderschapsplan.

Hoe gaat dat aanpassen in zijn werk?

Kleine aanpassingen, zoals een veranderde tijd, kunnen als een schriftelijke aanvulling, ondertekend door beiden, aan het ouderschapsplan toegevoegd worden. Voor grotere aanpassingen, zoals een andere omgangsregeling of gewijzigde kinderalimentatie, moet het ouderschapsplan op een andere manier aangepast worden. De nieuwe afspraken kunnen vastgelegd worden in een notariële akte of in een beschikking. Bij een beschikking dient de advocaat/mediator een wijzigingsverzoek in bij de Rechtbank. Bij een verhoging of een verlaging van de kinderalimentatie moet de Rechtbank altijd een nieuwe beslissing nemen. Dat kan gewoon schriftelijk.

Mediation nodig?

Het aanpassen van een ouderschapsplan gaat er over het algemeen iets vrediger aan toe dan tijdens de turbulente periode rondom uw scheiding. Toch kan het ook nu zo zijn dat u er samen niet uit kunt komen omdat bijvoorbeeld slechts één van beiden iets wil wijzigen of omdat uw kinderen het er niet mee eens zijn. Ook in dat geval kan het verstandig zijn een mediator in te schakelen die tussen beide partijen bemiddelt.

Als onafhankelijke bemiddelaar kijken we graag met u mee naar de mogelijkheden. Neem gerust contact met ons op voor het maken van een afspraak.