phone 085 - 043 44 66

Tips om Goed en Snel te Scheiden

Vaak komen partners bij ons aan tafel met de vraag hoe zij op een goede manier kunnen scheiden waarbij de onderlinge verstandhouding zo goed mogelijk blijft. Vaak ontstaat deze wens vanuit en gezamenlijk ouderschap die na de scheiding voort gezet wordt.

Mensen die gaan scheiden gaan een onzekere en emotionele periode tegemoet. Logisch, want scheiden is geen alledaagse aangelegenheid. U krijgt echter samen de kans om een belangrijke periode in uw leven voor uzelf en uw kinderen op een goede manier af te sluiten. Neem daar de tijd voor en doe dat zo veel mogelijk in onderling overleg. Zo blijft de relatie (met oog op gezamenlijke kinderen) goed en is de kans op spijt achteraf over beslissingen klein.

Speciaal voor mensen die gaan scheiden of overwegen te scheiden, hebben wij waardevolle tips op een rijtje gezet die een leidraad bieden om tot goede en houdbare afspraken te komen.

Blijf ‘on speaking terms’

Een van de grootste valkuilen is om u door de mening van anderen te laten leiden. Zodra men weet dat u gaat scheiden komen de (goedbedoelde) adviezen. Houd er rekening mee dat elke situatie anders is en ieder mens zijn eigen emoties heeft welke van invloed zijn op het beeld dat men heeft van een scheiding. Niet meer willen praten, elkaar mijden, etc. zorgen ervoor dat scheiden met behoudt van een goede relatie moeilijk wordt. Indien u niet in gesprek blijft, wordt de mogelijkheid kleiner om gezamenlijk in onderling overleg te gaan scheiden. Zodra dat leidt tot de situatie waarbij u beiden een eigen advocaat in de hand neemt dan kunnen de kosten enorm oplopen. De uitkomst (onzekere ‘opgelegde’ uitspraak van de rechter) is ook lang niet altijd het optimale resultaat dat behaald kan worden.

Lange termijn voor ogen houden

Als er kinderen bij een scheiding betrokken zijn, blijft de ouderrelatie aanwezig. Bij Settlement gaan wij er voor zorgen dat er in eerste instantie rust gecreëerd wordt door een volledig beeld te schetsen van de (financiële) situatie van elke partner afzonderlijk na de scheiding. Zodra daar overeenstemming en begrip is voor elkaar dan kunnen we samen met u de stap maken naar gezamenlijk ouderschap na de scheiding. Het is in ieders belang om dit voor ogen te blijven houden. En vanuit dit perspectief is het belangrijk om er toch samen uit te komen.

Sla een brug

Bij scheiden zijn er uiteraard meningsverschillen. Wanneer het u lukt om bij elkaar te komen door o.a. oplossingsgericht te handelen en wederzijds begrip te hebben, is de uitkomst het meest optimaal voor beiden. Door gebruik te maken van Settlement als een onpartijdige 3e is de kans van slagen groter. De mediator van Settlement is er op getraind om u te helpen deze brug te slaan.

Actie, in plaats van laten liggen

Vaak zien we dat mensen die willen scheiden de confrontatie uit de weg gaan uit angst te kwetsen of gekwetst te worden. Er is informatie gezocht en stappen ondernomen, maar alles blijft toch liggen en de situatie blijft bij het oude. Hierbij ligt het gevaar op de loer dat de problemen alleen maar groter worden en zelfs escaleren. Uiteraard moet er pas echt actie ondernomen worden zodra men ‘alles heeft geprobeerd’ en beide partijen in voldoende mate toe zijn aan de scheiding. Het feit dat één van de beide partners al verder in het rouwproces is, zal door de andere partner gerespecteerd moeten worden. Settlement ziet ook daar op toe.

Doe het samen!

Ondanks dat een relatie niet meer loopt, is het prima mogelijk om het samen tot een goed einde te brengen. Dit kan niet altijd, maar dit is wel de vorm die het meest bevredigende eindresultaat geeft, die vaak het snelst te realiseren is en bovendien onnodig hoge extra kosten bespaart.

Voor mensen die het over de hoofdzaken al redelijk eens zijn met elkaar heeft Settlement het unieke concept “samen snel scheiden”.

Meer weten over dit concept? Klik dan hier.