phone 085 - 043 44 66

Verzekeringen bij echtscheiding

Wanneer jullie tijdens jullie huwelijk een hypotheek afgesloten hebben, hebben jullie waarschijnlijk ook een aantal verzekeringen afgesloten die aan de hypotheek gekoppeld zijn. Denk aan een levensverzekering of beleggingsrekening. Niet alleen het huis, ook de vermogens in deze verzekeringen zullen verdeeld moeten worden wanneer jullie gaan scheiden.

Een bankspaarrekening of beleggingsrekening verdelen

Wanneer jullie gaan scheiden en de verzekeringen verdeeld moeten worden, wordt er gekeken naar de opgebouwde waarde. Als één van jullie na de scheiding in het huis blijft wonen, kan hij of zij de bankspaar- of beleggingsrekening voortzetten. Dat kan fiscale consequenties hebben.  De geldverstrekker zal deze partner verplichten een kapitaal op te bouwen naast de hypotheek.

De levensverzekering verdelen

Levensverzekeringen die aan een hypotheek gekoppeld zijn, kunnen onderverdeeld worden in twee soorten.

Op risicobasis
Deze verzekering lost met de uitkering de hypotheek (geheel) in bij een overlijden, zodat de achterblijvende partner in het huis kan blijven wonen. Voor het afdekken van dit risico moet een verzekeringspremie betaald worden. Laat u goed adviseren over het wel of niet aanhouden van de overlijdensrisicoverzekering wanneer jullie gaan scheiden, bijvoorbeeld voor de alimentatie. Bovendien zijn deze verzekeringen een stuk goedkoper geworden waardoor overstappen aantrekkelijk kan zijn.

Met waarde opbouw
Met deze verzekering wordt op basis van sparen, beleggen of winstbijschrijvingen een kapitaal opgebouwd en een bedrag bij overlijden. Het bedrag bij overlijden is een percentage van de aanwezige waarde of een vast afgesproken bedrag.

Wanneer jullie gaan scheiden, kunnen dit soort verzekeringen op verschillende manieren verdeeld worden. De ex-partner kan de verzekering overnemen tegen een vergoeding aan de andere ex-partner. Dat is de meest gekozen oplossing. Daarnaast kunnen zowel de opgebouwde waarde als de premie gesplitst worden, kan de levensverzekering afgekocht worden of premievrij gemaakt worden waardoor er geen premie meer betaald hoeft te worden maar ook geen extra waarde opgebouwd wordt. Laat bij scheiden in ieder geval nog eens goed naar deze verzekeringen kijken als ze door blijven lopen, zodat de juiste begunstigde afgesproken is.

Een onafhankelijke adviseur zoals een scheidingsmediator van Settlement kan u uitstekend adviseren en met jullie meedenken. Maak vrijblijvend een afspraak bij een vestiging bij u in de buurt.