phone 085 - 043 44 66

Waardebepaling huis bij scheiding

Wanneer jullie gaan scheiden en samen een huis hebben, zal ook het huis verdeeld moeten worden. Ongeacht of één van jullie beiden in het huis wil blijven wonen, zal er een waardebepaling van het huis bij de scheiding gedaan moeten worden.

Als één van jullie beiden in het huis wil blijven wonen en de hypotheeklasten van het huis ook alleen kan dragen, zal de hypotheek op zijn of haar naam gezet moeten worden. Daarvoor is een waardebepaling van het huis nodig. Bij de scheiding zal bij een overwaarde de blijvende partner de vertrekkende partner uit moeten kopen, ter waarde van de helft van de overwaarde van het huis, en bij onderwaarde zal de vertrekkende partner de blijvende partner de helft van de onderwaarde terug moeten betalen. De waardebepaling van het huis kan ook weer bij het aanvragen van een nieuwe hypotheek van pas komen.

Willen jullie beiden niet in het huis blijven wonen, dan is een waardebepaling van het huis bij de scheiding nodig om het huis te koop te kunnen zetten en alles financieel af te kunnen handelen.

Hoe werkt bij scheiding de waardebepaling van een huis?

De waardebepaling van het huis kan door een erkend taxateur uitgevoerd worden of er kan in onderling overleg een prijs afgesproken worden die jullie allebei redelijk vinden. Het belangrijkste is in ieder geval dat jullie het er allebei over eens zijn. Verwacht u dat hier wel eens onenigheid over zou kunnen ontstaan? Dan is het raadzaam om bijvoorbeeld twee taxaties uit te laten voeren en af te spreken dat jullie hiervan het gemiddelde nemen of vooraf af te spreken dat de waarde van de taxatie bindend is. Jullie moeten het dan nog wel eens kunnen worden over welke taxateur of makelaar de taxatie mag doen en wat zijn opdracht is.

Spreken jullie zelf een prijs af? Baseer de verkoopwaarde dan in ieder geval niet op de executiewaarde, de waarde in verhuurde staat of de WOZ-waarde, maar op de marktwaarde. Kijk daarvoor bijvoorbeeld naar de waarde van huizen in de buurt. De WOZ-waarde is leidend voor de door de gemeente gerekende belastingen, waardoor de WOZ-waarde wel van belang kan zijn bij het berekenen van de alimentatie.

Vervolgens zullen jullie nog een verdeling en eventueel een uitkoopbedrag vast moeten stellen. Willen jullie graag onafhankelijke begeleiding bij het maken van afspraken? Maak dan een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek bij Settlement.