phone 085 - 043 44 66

Waarom is een scheidingsbemiddelaar onmisbaar?

Soms is een scheidingsbemiddelaar gewoon onmisbaar, omdat u anders samen niet tot werkbare afspraken komt. Maar ook in andere gevallen kan een scheidingsbemiddelaar, ook wel mediator genoemd, u veel voordeel bieden bij een scheidingsprocedure. We zetten hieronder graag voor u op een rijtje waarom een bemiddelaar bij een scheiding onmisbaar is.

Begeleiding, advies en verslaglegging

De mediator zorgt dat er onder begeleiding gesprekken worden gevoerd over te maken afspraken, met respect voor elkaars belangen. Hij of zij bewaakt het proces en de gelijkwaardigheid tussen jullie beiden, denkt mee over oplossingen en wijst op voor- en nadelen van keuzes. Van ieder gesprek wordt een verslag gemaakt, dat later nog eens terug te lezen is. Dat is soms wel handig omdat u door emoties overmand de informatie die u verteld wordt niet altijd meer even goed tot u kunt nemen.

Zelf keuzes maken met scheidingsbegeleiding

Een mediator zorgt ervoor dat jullie zelf beslissingen kunnen maken over belangrijke onderwerpen. Bij een scheidingsprocedure via twee advocaten is het veelal de rechtbank die de beslissingen maakt. U weet bij een mediator zeker dat u beiden achter de beslissingen staat, wat bij beslissingen die door de rechtbank genomen worden niet altijd het geval is.

Bemiddelaar scheiding levert maatwerk

In tegenstelling tot scheiden via de rechtbank krijgt u bij een mediator maatwerk. Op basis van uw wensen wordt er gekeken wat u nodig heeft om tot goede afspraken te komen. Door in goed overleg afspraken te maken, verloopt de scheidingsprocedure vaak sneller.

Kinderen centraal

Een goede mediator zorgt ervoor dat uw kinderen, als u die samen heeft, centraal staan bij de keuzes die gemaakt worden. Dankzij jarenlange ervaring kunnen wij u uitstekend adviseren over hoe u bijvoorbeeld de kinderen kunt vertellen dat u gaat scheiden en of en wanneer u ze moet betrekken bij het verdere scheidingsproces.

Doordat jullie ook als ouders gaan scheiden, zullen er ook afspraken gemaakt moeten worden over de omgang (de zorgverdeling en het ouderlijk gezag) en de kinderalimentatie. Alle afspraken worden vastgelegd in een ouderschapsplan, dat aan de rechter voorgelegd wordt. Ook co-ouderschap is mogelijk. Zo werken jullie samen als collega-ouders, en dat komt de kinderen alleen maar ten goede.

Minder kosten

Wanneer het scheidingsproces door mediation sneller verloopt, kost u dat minder tijd en geld. Bovendien hoeft u slechts één bemiddelaar voor uw scheiding te betalen, in plaats van allebei een eigen advocaat, en hoeft u slechts eenmaal griffierechten te betalen aan de rechtbank, in plaats van allebei.

De mediators van Settlement hebben bovendien ook de benodigde juridische kennis om u over alle juridische zaken te informeren en alimentatieberekeningen te maken. Wij gaan altijd vertrouwelijk om met uw informatie, omdat wij een veilige omgeving willen creëren.

Neem direct contact op om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek bij één van onze vestigingen zodat we u meer kunnen vertellen over onze mogelijkheden. Waarom is onze scheidingsbemiddelaar onmisbaar? Dat vertellen we u graag!