phone 085 - 043 44 66

Wat doe ik als mijn ex partner de alimentatie niet betaalt?

De vraag die interessanter is, is hoe het komt dat uw ex-partner de alimentatie niet betaalt? Zijn er nog zaken tussen u beiden onuitgesproken? Het is raadzaam om met elkaar in gesprek te gaan en te vragen wat precies de reden is van het niet betalen van de alimentatie. Ook een gesprek met een neutrale derde kan verhelderend werken en biedt veelal draagvlak. Als u deze pogingen heeft doorlopen en er veranderd niks aan de situatie dan is het verstandig uw ex-partner een brief te sturen waarin u verzoekt om nakoming van de gemaakte afspraken. Betaalt u ex-partner hierna nog steeds niet, dan kunt u wellicht het LBIO (Landelijke bureau inning onderhoudsbijdragen) inschakelen. Dit kan voor zowel partner- als kinderalimentatie.

Om het LBIO te kunnen inschakelen moet er aan een aantal voorwaarden worden gedaan:

  • de bijdrage is door de rechter is vastgesteld
  • Er is minimaal één maand achterstand (u ontvangt niets of te weinig)
  • De betalingsachterstand minimaal is € 10,-
  • De achterstand is op het moment van uw verzoek niet ouder dan 6 maanden (hieronder valt dus ook een rechterlijke uitspraak die binnen die 6 maanden is afgegeven en waarin een bijdrage met terugwerkende kracht is opgelegd)
  • Uw betalingsplichtige ex-partner is op de hoogte gesteld van het (bank)rekeningnummer  waarop hij of zij de alimentatie over kan maken. De alimentatieplichtige betaalt kosten aan het LBIO voor de inning. Zie voor meer informatie lbio.nl