phone 085 - 043 44 66

Wat is wettelijke indexering van alimentatie?

De minister van Veiligheid en Justitie stelt elk jaar in november een percentage vast waarmee alle vastgestelde alimentatiebedragen (zowel partner- als kinderalimentatie) op 1 januari van het nieuwe jaar automatisch wijzigen. Het indexcijfer van alimentatie voor 2018 is 1,5%.