phone 085 - 043 44 66

Wat zijn de kosten van een scheiding?

Dit is afhankelijk van wat u van ons vraagt en verwacht. Uw betaling vindt plaats op basis van een periodieke facturatie (uurtarief) gedurende de (echt)scheidingsprocedure, maar indien u toch van tevoren wenst te weten waar u kostentechnisch aan toe bent met uw gezamenlijke echtscheiding, dan kunnen wij na een goede inventarisatie van jullie situatie, wensen en behoeften, in goed overleg komen tot een gedegen maatwerkberaming van de kosten met daaropvolgend een totaalprijs die voor úw (echt)scheiding zal gelden. Tijdens een gratis informatiegesprek zullen wij u goed informeren.