phone 085 - 043 44 66

Wat zijn de rechten van kinderen als ze 12 jaar worden

Tegen de tijd dat een kind de “magische” leeftijd van 12 jaar gaat bereiken, stijgt de zorg van ouders. Het idee in Nederland blijft bestaan dat een kind van 12 jaar zelf mag beslissen waar het kind wilt wonen.

Laten we eens uitgaan van het kind zelf

Stel je voor dat je 12 jaar bent en dat je ouders zeggen: jij mag zelf kiezen bij wie jij wilt wonen. Ongeacht wat het kind zou kunnen zeggen, voor zijn of haar gevoel wijst hij of zij de andere ouder af. Dit is zo’n enorme belasting voor kinderen. Immers, je hebt maar 1 vader en 1 moeder en in de meeste gevallen zijn ze beide dierbaar en nodig voor het kind.

“Beslisrecht”

Het ” beslisrecht”  is de verantwoordelijkheid voor de ouders. Pas als er geen overstemming is over de hoofdverblijfplaats van de kinderen, kan de kinderrechter kinderen vanaf 12 jaar in de gelegenheid stellen om hun mening, schriftelijk of mondeling kenbaar te maken. Het kind heeft ook zelfstandige rechtsingang. Dit houdt in dat het kind ook zelf een gesprek mag aanvragen met een kinderrechter.

Geen overeenstemming

Ik denk dat de vraag vele malen interessanter is hoe het komt dat ouders géén overeenstemming hebben over hun kinderen. Waar zit het verschil? Beide ouders willen het beste voor hun kind, ook al lijkt dit soms haaks op elkaar te staan. Als kind wordt je in positie tussen de ouders gezet.

Als je naar links kijkt zie je je moeder en als je naar rechts kijkt zie je je vader en het kind wilt beide ouders zien. Een zeer onwenselijke situatie. Is dit de rol van het kind? Is dit het beste voor het kind?

Begeleiding in deze situatie is essentieel om het voor alle betrokkenen zo prettig mogelijk te laten verlopen. Richten op mogelijkheden, het gewenste gedrag benoemen.

Bel ons gerust voor meer advies of informatie