phone 085 - 043 44 66

Wettelijke indexatie alimentatie 2017

Wettelijke indexatie 2017 verhoogd met 2,1%
Als u alimentatie betaalt of ontvangt na uw (echt)scheiding, dan dient u rekening te houden met de wettelijke indexatie. Dit is de verhoging van de alimentatie en vindt jaarlijks plaats op 1 januari. Voor 2017 is deze door de overheid vastgesteld op 2,1%.

Partner- en kinderalimentatie
De verhoging is wettelijk verplicht en geldt zowel voor de partner- als voor kinderalimentatie.

Als u de verhoging vergeet
Op het moment dat u er, bijvoorbeeld in maart, achter komt dat de indexering is vergeten per 1 januari 2017, dan dient het resterende bedrag van de afgelopen maanden alsnog te worden voldaan. De verjaringstermijn is 5 jaar. Als u dus vergeet om de indexatie door te voeren, loopt er een betalingsachterstand op, die op een later moment alsnog moet worden betaald.

Wat als uw ex de verhoging weigert
Als uw ex weigert om mee te werken aan de verplichte verhoging is het raadzaam om samen of onder begeleiding van een derde, uit te zoeken hoe dit komt. Vaak is er meer aan de hand. U kunt voor advies Settlement inschakelen.