phone 085 - 043 44 66

Wij gaan scheiden maar hebben een koopwoning, moeten wij ons huis verkopen?

Indien de woning van beide partners eigendom is, heeft u beide evenveel recht om in de woning te blijven wonen. Indien u overeenkomst dat één van de partners in de woning blijft, zal de andere partner moeten worden uitgekocht. De woning zal getaxeerd moeten worden of u komt overeen dat u de woning taxeert op de WOZ-waarde. Van de waarde van de woning moet de resterende hypotheekschuld worden afgetrokken. De waarde die resteert, moet door de helft worden gedeeld. De partner die in de woning wilt blijven wonen, zal deze helft aan de andere partner moeten betalen als uitkoop. De achterblijvende partner moet ook in staat zijn om de hypotheeklasten alleen te dragen.

Indien u beide niet wilt blijven wonen in de woning of de lasten niet alleen kan dragen, zal de woning verkocht moeten worden aan een derde. Met de opbrengst wordt eerst de hypotheekschuld voldaan. Indien er dan nog geld resteert, heeft u allebei recht op de helft. Indien er een schuld overblijft, ben u beide hoofdelijk aansprakelijk voor de schuld. Dat wil zeggen dat de bank u allebei kan aanspreken voor de gehele schuld. Indien een van de partners de gehele schuld betaald aan de bank, kan hij/zij wel de helft terugvorderen bij de andere partner.

Indien het niet lukt om samen afspraken te maken over de gemeenschappelijk woning, kan een mediator uitkomst bieden. Settlement kan u hier in bijstaan.