phone 085 - 043 44 66

Woning & Hypotheek

Na de scheiding zoekt minimaal één van u beiden een nieuwe woning, daar moet u ook over nadenken. Jullie zullen er immers niet meer samen kunnen wonen. Jullie kunnen er ook voor kiezen om beiden een andere woning te zoeken, bijvoorbeeld wanneer de huur of hypotheek niet alleen op te brengen is. Wat zijn de mogelijkheden na een echtscheiding bij een huurwoning of koophuis? Settlement Scheidingsbegeleiding is niet alleen specialist op echtscheidingsgebied maar ook op financieel gebied of heeft een nauwe samenwerking met De Hypotheekadviseur, een landelijk werkend hypotheek advies keten. Daarnaast kent Settlement Scheidingsbegeleiding  de regels om in aanmerking te komen voor een urgentie voor een huurwoning.

De huurwoning

Na een scheiding hebben jullie beiden evenveel recht om in de huurwoning te blijven. Als u trouwt, ben u namelijk automatisch medehuurder van de woning, ook wanneer u naam niet op het huurcontract staat. Het is van belang om samen overeen te komen wie er eventueel in de woning blijft wonen. De mediation van Settlement Scheidingsbegeleiding kan u daar bij helpen. In de praktijk blijft vaak de partner die het grootste gedeelte van de zorg voor de kinderen op zich neemt, in het huurhuis wonen. Als die partner de huur niet alleen kan opbrengen, is het mogelijk een tijdelijke regeling te treffen, waarbij de ander bijdraagt aan de huur of huurtoeslag aan te vragen.
Krijg u na de scheiding de huurwoning toegewezen, dan word u de hoofdhuurder. Het is belangrijk om het huurcontract dan op uw naam te laten zetten wanneer dit nog niet het geval is. Stond het contract op al op uw naam, dan hoef u alleen door te geven dat u voortaan alleen in de woning woont en loopt het huurcontract gewoon door.

De koopwoning

De koopwoning is onderdeel van uw vermogen en de waarde zal dus verdeeld moeten worden na de scheiding. Bij een huwelijk in gemeenschap van goederen, hebben beide partners recht op de helft van het huis. Zijn jullie echter op huwelijkse voorwaarden getrouwd, dan kan de verdeling anders zijn en kan het zelfs zijn dat het huis van een van beiden is. In dat laatste geval hoeft er geen verdeling plaats te vinden. Er moet wel rekening gehouden worden met eventuele investeringen in de woning van de niet-eigenaar, daarvoor gelden speciale regels die Settlement Scheidingsbegeleiding  u haarfijn kan uitleggen. Is de woning (deels) van beide partners, dan zijn er twee opties bij een scheiding: verkopen of uitkopen.

Verkopen

Jullie kunnen besluiten om de woning te verkopen. U maakt dan samen afspraken wie er tot verkoop in de woning blijft wonen en wie de lasten en het onderhoud voor rekening neemt. Uiteraard kan dat ook gedeeld worden. Spreek ook samen een minimale verkoopprijs af om latere discussie te voorkomen. Na verkoop moet de eventuele winst of schuld na het aflossen van de hypotheek verdeeld worden. Er is sprake van overwaarde wanneer er na het afbetalen van de hypotheek geld overblijft. Blijven er juist schulden over na het verkopen van het huis, dan wordt dit onderwaarde genoemd en draaien beide partners op voor de resterende schulden. Let op de regels van eigenwoningreserve of win hierover advies in bij De Hypotheekadviseur.

Uitkopen

Het kan ook zijn dat een van beiden in de koopwoning wil blijven. Dan moet de vertrekkende partner uitgekocht worden indien er sprake is van overwaarde of de blijvende partner moet gecompenseerd worden indien er sprake is van onderwaarde. De waarde van de woning wordt bepaald op basis van een taxatie. Voor de mogelijkheden kunt u volledig op uw Scheidingsadviseur vertrouwen (met hulp van de Hypotheekadviseur) aangezien de wetgeving sinds 2013 op gebied van hypotheken enorm veranderd is in scheidingssituaties.

Onverdeelde woning

Op het moment dat de een de ander niet heeft uitgekocht of de woning nog niet is verkocht, blijft u beiden eigenaar van de woning. Dat kan ook een bewuste keuze zijn omdat het niet anders kan. Als de woning voor u geen hoofdverblijf meer is, dan komt u voor de inkomstenbelasting in principe niet in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek. Speciaal voor deze situatie heeft de Belastingdienst een scheidingsregeling in het leven geroepen. Uw Scheidingsadviseur kan u informeren over deze regelgeving.

Het advies van Settlement Scheidingsbegeleiding luidt:

  • Maak afspraken wie er in de woning blijft wonen en wie de kosten draagt
  • Zorg dat het huurcontract op de juiste naam staat na de scheiding
  • Bij verkoop van de woning maak afspraken over de minimale opbrengst
  • Als een van beiden in de koopwoning blijft wonen, moet de andere partner uitgekocht worden. Win advies in bij de Hypotheekadviseur