phone 085 - 043 44 66

Ziekteverzuim en (Echt)scheiding

Verzuim door ziekte is een grote kostenpost voor organisaties. Zoals bekend is met gericht beleid het verzuimpercentage en de frequentie flink omlaag te brengen. Veel organisaties zijn hier mee bezig. Belangrijk is dat de oorzaak van het verzuim wordt aangepakt.

Als die oorzaak een (echt)scheiding is, zet dat het leven van een werknemer volledig op zijn kop. Zekerheden vallen weg, schuldgevoelens steken de kop op, financiële problemen dreigen, boosheid en verdriet spelen op, etc.

Settlement werkt al jaren met een unieke methode om een echtscheiding zorgvuldig en volledig van A tot Z te begeleiden, zodat medewerkers snel weer aan de slag kunnen.

Cijfers onderzoek TNO

Onderzoek (TNO 2007), wijst uit dat er een duidelijk verband bestaat tussen verzuim en (echtscheiding). In het jaar van echtscheiding bedraagt het verzuim 8,5 tot 9%, bijna 4 procentpunt hoger dan van degenen die continu gehuwd zijn. De toename van verzuim bij echtscheiding is bij mannen en vrouwen ongeveer gelijk. Eén op de 3 huwelijken in Nederland eindigt in een scheiding. In 2010 waren dat er 32.500
(bron CBS). Daar zijn de scheidingen van ongehuwd samenwonenden niet in meegerekend. Deze mensen verzuimen waarschijnlijk net zoveel.

Kostenpost stijgend ziekteverzuim

Op grond van deze cijfers krijgt vrijwel iedere organisatie vroeg of laat te maken met stijgend ziekteverzuim door (echt)scheiding. In Nederland kost een dagje ziek zijn gemiddeld € 250,00. Denkt u daarbij aan kosten van het door te betalen loon, aan klanten die niet kunnen worden geholpen, aan de overdracht van werk naar collega’s. Verzuim veroorzaakt niet alleen financiële lasten. Ook de sfeer in een bedrijf komt onder druk te staan. 4 medewerkers die vanwege een scheiding ieder 10 dagen verzuimen kosten dus € 10.000,00. Een goede begeleiding van de medewerker bij zijn scheidingsproces kan dus veel geld besparen.

Resultaat van een goede begeleiding

  • Snelle en integrale begeleiding van werknemers in een onzekere periode;
  • Een unieke aanpak die rust en structuur brengt en het verzuim sterk beperkt;
  • Op korte termijn levert dit winst op doordat de medewerker weer snel op de werkplek inzetbaar is;
  • Op lange termijn zorgt het voor rust.
  • Alles is in één keer goed en deskundig geregeld.
  • Geen ruzies meer met de ex-partner of onzekerheden over zaken die niet geregeld zijn.